Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 04.02.2019 - 19:50  //  aktualizácia: 05.02.2019 - 11:34  //  zobrazené: 1048

Pýtame sa poslancov zastupiteľstva

Prinášame druhú časť „predstavovania“ poslancov šalianskeho mestského zastupiteľstva.

V novembrových komunálnych voľbách sme si zvolili 21 členný poslanecký zbor. Takmer tretina poslancov (6) sú nováčikovia. V každom volebnom obvode boli zvolení dvaja. V 1.volebnom obvode dostali dôveru Mária Farkašová (616 hlasov) a Peter Szalay (608 hlasov). V 2.volebnom obvode Tomáš Mészáros (637 hlasov) a Dominika Jarošová (569 hlasov). V 3.volebnom obvode Anna Torišková (680 hlasov) a Slavomír Kališ (458 hlasov). Všetkým sme položili tri rovnaké otázky, na ktoré odpovedali písomne. V tomto príspevku uverejňujeme odpovede Anny Toriškovej, Petra Szalaya  a Márie Farkašovej.

JUDr. Anna Torišková, poslankyňa MsZ za 3.volebný obvod

Mali ste doteraz skúsenosť s mestskou samosprávou?

Áno, mala som. Myslím, že málokto z poslancov mal možnosť pozrieť sa na fungovanie mesta z vnútra, ja som totiž pre mesto Šaľa pracovala od skončenia vysokej školy. Najskôr na pozícii referentky majetkového oddelenia, neskôr ako mestský právnik, ktorému prešli rukami množstvá zmlúv z každého oddelenia. Mala som teda možnosť získať prehľad o fungovaní samosprávy. Teraz som dostala od občanov mesta mandát, konkrétne v mestskej časti Veča, zastupovať ich záujmy v zastupiteľskom zbore. Je to pre mňa česť aj záväzok zároveň.

S akými očakávaniami a ambíciami nastupujete do zastupiteľstva? Čo sú pre vás priority vo volebnom období?

Vzhľadom k tomu, že som odišla z pozície mestského právnika len pred niekoľkými mesiacmi, mám prehľad o množstve rozpracovaných projektov a zámerov mesta. Tie je nutné v prvom rade dokončiť. Mojou ambíciou je spolu s mojimi kolegami za mestskú časť Veča, byť hlasom Večanov. Jedine vzájomnou spoluprácou a otvorenou komunikáciou všetkých poslancov MsZ s vedením mesta vieme posúvať veci dopredu. Čo sa týka mojich očakávaní, viem len povedať, že ak sa človek chce venovať práci poslanca naplno, nemôže hľadieť na čas ani energiu. Mojou prioritou je pri mojej práci ako poslankyne mesta naplno využiť moje vedomosti a skúsenosti, teda najmä legislatívna stránka činnosti mesta, oblasť hospodárenia s majetkom a sociálnych služieb mesta. Človek samozrejme nemôže byt odborníkom vo všetkých oblastiach, preto v ostatných oblastiach, napr. výstavba, či technická infraštruktúra, inovácie, doprava sa budem radiť s odborníkmi, čerpať budem z doteraz  nadobudnutých kontaktov, avšak veľmi rada oslovím a vypočujem si názory ľudí, ktorý sa v danej problematike vyznajú.

V čom vidíte silné a slabé stránky mesta, príležitosti a ohrozenia?
Naše mesto má voje špecifiká. Za silnú stránku považujem jeho lokalitu - blízkosť krajských aj okresných miest, priemyselných parkov, rieky Váh, atď. Lokalita je zároveň podnetom pre neskutočné množstvo príležitostí, ako je napr. dostupnosť množstva pracovných príležitostí, dopravná infraštruktúra, atď. Uvedené má samozrejme aj vplyv na preťaženosť ciest a obchvat je ozaj nevyhnutným riešením, ktorého sa nevieme dočkať, avšak verím, že veľké investície pri Nitre, budú mať dopad aj na dobudovanie ďalšej dopravnej infraštruktúry. Čo sa týka samosprávy, je našou prednosťou, že máme dobré vzťahy s najväčším zamestnávateľom v regióne. Ohrozením je neodhadnuteľný ekonomický vývoj našej krajiny. Už sa povráva niekoľko rokov, že sa pomaly blíži kríza, takže aj naše mesto sa na toto bude musieť pripraviť. Našou slabou stránkou je investičný dlh na cestnej infraštruktúre. Naše cesty a chodníky potrebujú opravy, vo Veči je potrebné riešiť hlavne parkovanie. Verím, že rozpracovaný dopravný generel v tomto prinesie nové svetlo a odborné návrhy, ako zlepšiť kvalitu života najmä po tejto stránke. Pri rekonštrukcii komunikácií však bude nutné brať ohľad na to, že sa v najbližších rokoch bude realizovať stavba obchvatu, teda miestne komunikácie, ktoré budú prípadne stavbou obchvatu zasiahnuté je nutné rekonštruovať neskôr. Okrem toho myslím, že máme čo doháňať v čistote mesta. Mesto nemá vlastný podnik komunálnych služieb, a zabezpečuje čistenie len aktivačnými pracovníkmi, čo sa javí ako nedostatočné. Verím, že sa nám podarí ovplyvniť aj občanov a ich správanie, pretože by nebolo potrebné upratovať, keby sa všetci snažili o udržiavanie čistoty.

Peter Szalay, poslanec MsZ za 1.volebný obvod

Mali ste doteraz skúsenosť s mestskou samosprávou?

S mestskou samosprávou som  doteraz priamo skúsenosti nemal, ale v minulom volebnom období som mal možnosť sa s ňou aspoň z časti oboznámiť ako  členom dvoch komisií.

S akými očakávaniami a ambíciami nastupujete do zastupiteľstva? Čo sú pre vás priority vo volebnom období?

Pre mňa je prioritou prispieť mojimi skúsenosťami  ku prosperite nášho mesta. Mám na mysli hlavne dva projekty, a to športovo rekreačný areál a predstaničný priestor. Športovo rekreačný areál naše mesto veľmi potrebuje. Z "bývalého areálu" dnes sú v prevádzke hádzanárska hala, kolkáreň a zimný štadión avšak časť kúpaliska vôbec nefunguje čo je veľká škoda, lebo ako celok by to využívali nielen naši občania, ale aj široké okolie a tiež rôzne športové tímy na sústredenia. Predstaničný priestor by veľmi pomohol všetkým občanom nášho mesta a širšieho okolia z hľadiska príjazdu, parkovania a nastupovania na prímestské autobusové linky.

V čom vidíte silné a slabé stránky mesta, príležitosti a ohrozenia?

Silnú stránku mesta vidím v tom, že má aktívne a akčné vedenie pre rozvoj mesta, ktoré sa snaží chopiť každej príležitosti pre dosiahnutie zlepšenia podmienok kvality života pre obyvateľov mesta Šaľa.

Mgr. Mária Farkašová, poslankyňa MsZ za 1.volebný obvod

Mali ste doteraz skúsenosť s mestskou samosprávou?

Skúsenosť s mestskou samosprávou mám ako každý bežný občan, ktorý občas v rámci svojich bežných životných situácií musí na úrade niečo vybaviť. Teší ma, že “vybavovačky” sú teraz v nových a moderných priestoroch úradu radosťou a nie starosťou, nielen pre nás klientov ale aj pre úradníkov. Zároveň aktívne sledujem aj oficiálne dianie a spravodajstvo mesta, ale nielen preto, že som poslankyňa, ale preto, že ma zaujíma čo sa deje alebo plánuje diať na mieste kde žijem ja, moja rodina a moji priatelia. V štátnej alebo verejnej správe som nikdy nepracovala. Niekoľko rokov pracujem ako špecialistka v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky v medzinárodnej spoločnosti v Bratislave. Taktiež rozbieham svoj vlastný gastro startup projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je propagovať slovenské jedlá a výrobky. V Šali som sa narodila, chodila tu do škôl a vyrastala som tu. Šaľania iste dobre poznajú môjho deda Imra a jeho príbehy písané v šalianskom nárečí, ktoré pravidelne vychádzajú už niekoľko rokov v miestnych novinách.

S akými očakávaniami a ambíciami nastupujete do zastupiteľstva? Čo sú pre vás priority vo volebnom období?

Kandidovala som ako nezávislá poslankyňa bez podpory konkrétnej politickej strany alebo koaličnej či opozičnej skupiny. Aj po získaní mandátu poslankyne, si naďalej ponechávam svoju politickú nezávislosť. Vzhľadom na rôzne politické kauzy, ktoré Slovenskom odznievajú, je úplne prirodzené, že ľudia stratili dôveru v politikov, mňa nevynímajúc. Neustále sme svedkami toho, ako sa politika stáva nástrojom pre vlastné obohatenie sa alebo zabezpečenie výhodných pozícii a postov pre svojich známych alebo nejakým spôsobom prepojených skupín. Jeden môj dobrý priateľ raz povedal, citujem: ”Problém na Slovensku v politike nie je s nedostatkom vzdelaných ľudí, ale s nedostatkom charakterných ľudí.” Aj dnes mi táto veta stále rezonuje v hlave a privlastnila som si ju za veľký osobný záväzok nielen voči sebe ale aj voči tým, ktorí ma podporili svojím hlasom vo voľbách. Moje priority sa od volieb nezmenili: otvorená a transparentná samospráva, t.j. prístup informáciám všetkým občanom, ktorí by mohli mať väčší priestor podieľať sa na procese rozhodovania. Ďalšou prioritou je podpora mladých ľudí, ktorí zatiaľ v meste nemajú svoje zázemie. Mesto podporuje dôchodcov, mamičky a ich materské centrum, deti si nájdu centrum voľného času, dokonca v meste vzniklo aj centrum pre ľudí bez domova. Podpora projektu pre šaliansku mládež zatiaľ absentuje, ale verím že sa na to nezabudlo. Vo svete, aj na Slovensku existuje niekoľko dobrých a moderných projektov, od ktorých by sme si mohli vziať príklad ako by mohla takáto spolupráca efektívne fungovať.

V čom vidíte silné a slabé stránky mesta, príležitosti a ohrozenia?

Jedna z najsilnejších stránok mesta je nepochybne lokalita v akej je umiestnené. Blízkosť lesoparku a okolie rieky nám dáva veľké množstvo príležitostí na šport, relax a rôzne aktivity, kde si každý obyvateľ iste nájde tú svoju, či už ide na ryby, zabehať a športovať alebo s deťmi na prechádzku. Existuje mnoho psychologických analýz, ktoré dokazujú, že kontakt človeka s prírodou má na ľudí veľmi pozitívny a blahodarný vplyv. My to tu máme takpovediac zadarmo. Za slabú stránku mesta považujem neschopnosť využiť tento unikátny miestny potenciál naplno. Lesopark sa čiastočne podarilo obnoviť, avšak stále chýba základné vybavenie ako sú smetné koše, lavičky, svetlá, športoviská, miesta na opekačku alebo gril. Mesto by mohlo vynaložiť väčšie úsilie a spolupracovať s úradmi, pod ktoré povodie a lesy patria. Ako príklad dobrej spolupráce uvediem Železnú studničku a Partizánsku lúku v Bratislave, z ktorých sa stali najvyhľadávanejšie rekreačno - oddychové lokality a obľúbené výletné miesta Bratislavčanov. Často sa tu organizujú rôzne kultúrne podujatia alebo detské denné tábory. Zeleň v našom meste považujem za prioritu aj vzhľadom na prítomnosť neďalekého chemického závodu. Za ďalšiu silnú stránku mesta považujem potenciál našich obyvateľov, Šaľanov. Len pred pár dňami, kedy bolo potrebné získať určitý počet hlasov pre projekt Centra voľného času sme boli svedkami toho ako sa dokážeme spoločne spojiť a vyvinúť úsilie na dobrú a prospešnú vec (výsledkom čoho je, že CVČ sa podarilo získať finančnú podporu vo výške 8 tis eur.). Aj toto potvrdzuje, že ľudia sú hodnota, ktorá dokáže vytvárať a prinášať ďalšie hodnoty. V našom meste žije množstvo remeselníkov, profesionálov, špecialistov a manažérov dochádzajúcich za prácou niekde inde. Mnohí z nich žili alebo pracovali v zahraničí, odkiaľ si priniesli neoceniteľné nielen pracovné ale aj životné skúsenosti. Takýto ľudia by mali pracovať v našom meste, vo vlastných lokálnych startupoch, miestnych firmách, školstve, športe alebo samospráve, a vytvárať hodnoty doma. Naše mesto sa môže ekonomicky aj demograficky rozvíjať, iba ak sa ekonomicki aktívni ľudia budú cítiť motivovaní miestnymi príležitosťami. Na záver ďakujem za príležitosť podeliť sa s čitateľmi o moje myšlienky a názory.

spracoval Miroslav Demín

Odpovede poslancov Slavomíra Kališa, Dominiky Jarošovej a Tomáša Mészárosa si môžete prečítať tu: https://sala.sk/clanok/novacikovia-v-msz-1-cast

  • Mária Farkašová, Jozef Belický, František Botka
  • Peter Szalay, Jozef Belický, František Botka
  • Peter Szalay, Jozef Belický, František Botka
  • Anna Torišková
  • Anna Torišková a primátor J.Belický
  • Miloš Rehák a Anna Torišková
  • MsZ
  • Mária Farkašová
  • MsZ