Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 03.07.2014 - 09:28  //  aktualizácia: 03.07.2014 - 12:35  //  zobrazené: 918

Najúspešnejší žiaci a študenti okresu Šaľa ocenení.

Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov mesta a okresu Šaľa v školskom roku  2013/14 sa   konalo  dňa 23. 6. 2014 o 10.00 hodine v Kongresovej sále Mestského úradu Šaľa, na ktorom  sa zúčastnili primátor mesta Šaľa,  starostovia obcí,  riaditelia základných  a stredných škôl ako i pedagógovia a žiaci okresu Šaľa. Po príhovore vedúceho Spoločného školského úradu, PaedDr. Michala Vrbovského, nasledovalo oceňovanie žiakov mestských základných a stredných škôl. Pochvalné listy i peňažné poukážky odovzdal žiakom primátor mesta. Za  dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a  postupových súťažiach na obvodnej,  krajskej i na celoslovenskej úrovni  bolo  ocenených 42 žiakov. Pochvalné listy a vecné dary 34 žiakom základných škôl z obcí okresu Šaľa odovzdali starostovia a riaditelia škôl. V kultúrnom programe vystúpil ocenený žiak, Marian Mirko Dudaško, ktorý zahral skladby na akordeóne. Program spestrili mažoretky zo Základnej umeleckej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Dany Janebovej.