Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 23.09.2014 - 15:00  //  aktualizácia: 23.09.2014 - 15:03  //  zobrazené: 564

Mestské Detské jasle na Okružnej ul. 11 v Šali majú ešte voľne miesta

Ponúkajú:

  • celodenný program, výchovu a rozvoj psychomotorických schopností dieťaťa
  • trpezlivý a láskavý personál podporujúci individualitu dieťaťa
  • upravený areál s pieskoviskom, preliezkami a kolotočom
  • adaptáciu dieťaťa v zariadení, odlúčenie od rodičov, rozvoj samostatnosti a prípravu na škôlku
  • celodennú starostlivosť, vhodné stravovanie podľa odporúčaných školských stravných dávok

Ich veľkou prednosťou je odborne pripravený, stabilizovaný a kvalifikovaný personál so zdravotníckym vzdelaním a dlhoročnou jaselskou praxou.

Mesačná úhrada za služby jasieľ pre rodiny s trvalým pobytov v meste predstavuje 229,- eur a je plne krytá príspevkom na starostlivosť o dieťa, ktorý na požiadanie rodiča poskytuje ÚPSVaR v maximálnej mesačnej výške 230,- eur.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa, ktorým je OSS mesta Šaľa:

http://www.oss.sala.sk/cms/clanok/17/detske-jasle-s-opatrovatelskou-sluzbou/

Ešte stále môžete prihlásiť Vaše dieťatko osobne alebo telefonicky na čísle 0904 793 943.