Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.10.2021 - 14:41  //  aktualizácia: 11.10.2021 - 15:06  //  zobrazené: 699

Jesenné upratovanie - II. etapa

Tak ako každý rok, aj teraz chystá mesto jesenné upratovanie. Počas neho sa obyvatelia môžu zbaviť nadrozmerného odpadu legálnym spôsobom. Od 15. októbra do 17. októbra čaká na obyvateľov mesta druhá etapa veľkého upratovania. Pozrite si miesta, kde budú veľkoobjemové kontajnery vyložené. 

Kontajnery sa budú priebežne vyprázdňovať počas všetkých troch dní. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnera, ale počkajte, kým kontajner bude prázdny. 

Do kontajnerov je zákaz vyhadzovať elektroodpad, biologický odpad, stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečné zložky odpadu.

 

 

 

J E S E N N É     U P R A T O V A N I E     2021

 

Šaľa  II.: od  15. do 17. októbra

 

 1. Nábrežná – pri artézkej studni
 2. Hviezdoslavova a Štefánika – vnútro blok
 3. Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej
 4. Rozhranie Štefánika a Školskej pri plote gymnázia
 5. Školská – pred amfiteátrom
 6. Družstevná – pred bytovkou PS
 7. Brezová – pri pekárni Varipek
 8. Železničná od býv. Recykly
 9. Orechová pri bývalej kotolni
 10. Koniec ulice Javorovej pri trafostanici
 11. Kukučínova – pri kotolni
 12. Kukučínova – pri stanovišti kontajnerov
 13. Budovateľská pri škôlke
 14. Budovateľská – vedľa Poplar-u
 15. Vlčanská medzi č. 4 a 6
 16. Rozhranie B. Nemcovej a P.J: Šafárika
 17. Dolná
 18. Rozhranie J. Palárika – Družstevná
 19. V. Šrobára – vnútro blok

 

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,

ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD, PNEUMATIKY   A NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU  !!!

 

  

 

PRI UKLADANÍ ODPADU DO KONTAJNEROV PLATIA HYGIENICKÉ OPATRENIA.

 

 

NEUKLADAJTE ODPAD VEDĽA KONTAJNEROV, VYČKAJTE NA DOVEZENIE PRÁZDNEHO KONTAJNERA. KONTAJNERY SA BUDÚ VYPRÁZDŇOVAŤ PRIEBEŽNE POČAS CELEJ DOBY TERMÍNOV UPRATOVANIA (V PIATOK, SOBOTU AJ V NEDEĽU).

 

Bližšie informácie na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činnosti MsÚ Šaľa, tel. č. 0918248690

 

Prílohy