Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.07.2011 - 07:45  //  aktualizácia: 20.10.2011 - 07:50  //  zobrazené: 2858

Interpelácia ohľadne vykonávania technickej prehliadky vozidiel za cukrárňou Tropicana

predkladateľ: Mgr. Jozef Varsányi

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 06. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:

- vykonávania technickej prehliadky vozidiel za cukrárňou Tropicana, vozidlá sa odstavujú medzi garáže a majitelia garáží nemôžu vchádzať do svojich garáží; uviedli ste, že už ste raz navrhli, aby sa tieto prehliadky vykonávali v areáli na Dolnej ulici poukázali ste na nutnosť riešenia tejto situácie.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

Po ukončení dovolenky riaditeľa OR PZ Šaľa, kpt. Mgr. Romana Révaya, (dňa 20. 07. 2011) dohodneme termín rokovania ohľadom riešenia situácie pri garážach. O výsledku stretnutia, ktoré sa bude konať pravdepodobne koncom júla 2011, Vás budeme informovať.