Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.12.2011 - 09:18  //  aktualizácia: 23.12.2011 - 09:20  //  zobrazené: 3001

Interpelácia ohľadne vianočnej výzdoby v Šali – Veči

predkladateľ: Ing. Erika Velázquezová

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 8. decembra 2011

V rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
08. 12. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- vianočnej výzdoby v Šali – Veči; skonštatovali Ste, že výzdoba, ktorá je tu spravená, je nepostačujúca a boli by Ste rada, keby nejaké ozdoby pribudli.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

V predchádzajúcich rokoch sa umiestňovali 4 ks vianočných stromov, konkrétne v Šali pred MsÚ a pred MsKS na ul. SNP a v mestskej časti Veča pred kultúrnym domom na ul. Nitrianska a pri COV na ul. Hollého. V tomto roku sa z úsporných dôvodov pristúpilo k osadeniu dvoch vianočných stromov v pomere 1:1, to znamená v Šali pred MsÚ a v mestskej časti Veča pred kultúrnym domom. Z rozpočtu mesta bolo na osadenie vianočných stromov vyčlenených 1 280 EUR, čo predstavuje manipuláciu žeriavu 40 t, žeriavu 20 t, prepravu LIAZ, vysokozdvižnú plošinu a pilčícke práce.
V mestskej časti Veča, na ul. Hollého (pri COV) sme hľadali efektívne riešenie z hľadiska finančných možností mesta, na umiestnenie vianočného osvetlenia na rastúci strom. Technické dôvody (vzdialenosť rastúceho stromu od stĺpa) nám neumožnili riešiť problematiku daným spôsobom.