Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.12.2011 - 09:25  //  aktualizácia: 23.12.2011 - 09:26  //  zobrazené: 2988

Interpelácia ohľadne plánovaného zvýšenia cien na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody

predkladateľ: Ing. Helena Psotová

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 8. decembra 2011

V rámci 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
08. 12. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- plánovaného zvýšenia cien na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, požiadali Ste  Ing. Mikloša, konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o., aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil kalkuláciu, ktorá zdôvodňuje tvorbu cien za kúrenie a prípravu teplej vody.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

- Odpoveď spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. Vám zasielame v prílohe listu.

Prílohy

List

(pdf - 371.09 kB)