Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.09.2016 - 12:27  //  aktualizácia: 20.09.2016 - 12:28  //  zobrazené: 1000

POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1

Pozývam Vás na zasadnutie výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční v stredu 21. septembra 2016 o 17:30 v kultúrnom dome na 2. poschodí v kancelárii č. 206.

Program:
1. Otvorenie
2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017
3. Jednotlivé body 7. mestského zastupiteľstva týkajúce sa mestskej časti č.1
4. Podnety od občanov a poslancov
5. Rôzne
6. Ukončenie

Ing. Róbert Andráši
predseda VMČ č.1