Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2020 - 16:09  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 16:10  //  zobrazené: 1357

Čo bude s investičnými akciami, čo sa týka plánovaných rekonštrukcií mestských komunikácií? Mám na mysli hlavne Čsl. armády.

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 14. mája 2020

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020,
ste podali interpelácie v znení:

 

  1. „Čo bude s investičnými akciami, čo sa týka plánovaných rekonštrukcií mestských komunikácií? Mám na mysli hlavne Čsl. armády.
  2. Ešte kým nie sú otvorené detské ihriská nebolo by vhodné spraviť ich dezinfekciu?
  3. Prečo sa nespraví dezinfekcia kontajnerových stojísk na smeti v celom meste?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Všetky plánované rekonštrukcie miestnych komunikácií (kapitálové výdavky) v roku 2020 boli pozastavené.
  2. V súlade s nariadením hlavného hygienika sa dezinfekcia dotykových plôch jednotlivých herných zostáv vykonáva denne prostredníctvom správcov detských ihrísk. Od 18. mája 2020 prebieha výmena piesku na detských ihriskách a zároveň sa zabezpečuje komplexná dezinfekcia celého areálu detského ihriska.
  3. Dezinfekcia kontajnerov sa podľa zmluvy robí dvakrát ročne. Obyčajne je to koncom mája a koncom júla alebo začiatkom augusta. Nakoľko kvôli COVID-19 bolo posunuté jarné upratovanie, dezinfekcia zberných nádob a stojísk bude uskutočnená po skončení upratovania.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností (odd. správy a komunálnych činností)

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia (odd. správy a komunálnych činností)

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia (odd. správy a komunálnych činností)