Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:43  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:44  //  zobrazené: 1267

Chcel by som sa spýtať, nakoľko bola vyhlásená výzva na zapojenie sa do národného projektu, žiadosti na problematiku terénny sociálny pracovník

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste predniesli interpeláciu v znení:

„Chcel by som sa spýtať, nakoľko bola vyhlásená výzva na zapojenie sa do národného projektu, žiadosti na problematiku terénny sociálny pracovník, nízkoprahové denné centrum pri Organizácii sociálnej starostlivosti; pokiaľ mi je známe, uchádza sa o tento projekt aj občianske združenie Komunitné centrum; ako to vyzerá, kto z nášho mesta požiada o tento projekt, hovorím to preto, že sú dva mesiace do konca roka, kde pravdepodobne nízkoprahové denné centrum pri krízovom centre od 1. januára 2020 by nemalo fungovať, ale máme tam zdravotné stavy našich klientov, ktorí, neviem teda si predstaviť a bol by som rád, keby sa spravila nejaká odborná skupina, ktorá by poriešila, či už terénnymi pracovníkmi, ak teda to bude spĺňať tie kritériá, aby títo ľudia od 1. januára o 8.00 hod. ráno neboli poslaní napospas von z ubytovne a prídu až
o 15.30 hod.; viem, niečo sa uvažuje s terénnymi pracovníkmi, mám tu aj fotografie toho, ako to
s tými našimi niektorými dennými klientami vyzerá; žiadali sme o zariadenia, kde by sme ich mohli svojim spôsobom umiestniť, žiaľ v tomto období sú takéto zariadenia plné a sme odkázaní na čakaciu dobu, aby títo jedinci mohli potom teda byť umiestnení v takýchto zariadeniach; nepredpokladám, že by to malo byť do konca kalendárneho roka; máme klientov, ktorí sa svojim spôsobom zapájajú do pracovnej činnosti a niekedy prichádzajú z nočnej ráno, s tým, že majú umožnené byť na lôžkach a oddýchnuť si; to tiež potom vidím ako problém; no a ostatné súvislosti to prepojenie, či už vybavovanie lekárov, brigádna činnosť, ktorú robíme v našom meste a mám obavy z toho, že zase sa naši klienti budú grupovať, ako to bývalo kedysi, pri telocvični, pri chemickej atď., oni aj dnes jedinci sú, ale s tým, že ich zapájame do aktivít, tak je to oveľa menej.“             

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

Žiadosť na zapojenie sa do národného projektu „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“ predložila dňa 11. 11. 2019 Organizácia sociálnej starostlivosti – príspevková organizácia mesta Šaľa. 

 

S pozdravom

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali