Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 02.12.2021 - 13:43  

7. zasadnutie mestského zastupiteľstva

7. zasadnutie mestského zastupiteľstva
17:56

Rokovanie sa skončilo. 

17:56

Na záver ešte primátor informuje, že 9. 12. malo byť slávnostné zasadnutie poslancov a oceňovanie, ale kvôli lockdownu sa to nedá uskutočniť. Ak sa bude dať, zvoláme toto zasadnutie o niekoľko dní neskôr, na 14. 12., budeme poslancov informovať. 

17:54

Poslanci pokračujú v rokovaní, hlasujú o termínoch zasadnutia mestských poslancov v roku 2022. Jednohlasne ich schválili. 

17:53

Do diskusie vstupuje viceprimátorka Danica Lehocká, ktorá navrhuje, aby pozvali pani Šuvadovú na komisiu a vydiskutujú si tento problém. 

Poslanec P. Andráši sa ešte pýta, akú sumu vlastne odmietla pani Šuvadová, ktorú mesto ponúkalo. Pani Šuvadová reaguje, že to nie z nevďačnosti odmietla financie, ale nekonkretizuje financie. Vysvitlo, že odmietla sumu 3600 eur od mesta na rok. Primátor hovorí, že mesto podľa zákona viac dať nemohlo. Viceprimátorka Danica Lehocká hovorí, že si vážime jej prácu a sme medzi top mestami, ktoré poskytuje taku širokú škálu sociálnych služieb. Legislatíva je natoľko nedokonalá, že viac sa nedá. Osobne konzultovala túto vec s odborníkmi na ministerstve sociálnych vecí. 

17:44

Od 17-tej hodiny vystupuje pani Šuvadová z OZ Monika, ktorá od roku 2016 prevádzkuje v Poliklinike Duslo Šaľa sociálnu službu seniorom. Títo ľudia potrebujú pomoc podľa stupňa odkázanosti 4 až 6. Sú tam ôsmi Šaľania, deviaty žiada o služby. Od roku 2018 je zmenený zákon o sociálnych službách, kde sa rozdelilo financovanie takýchto služieb podľa trvalého pobytu klienta. Od roku 2019 preto bojujú s dofinancovaním týchto služieb aj pre obyvateľov Šale. Financie im chýbajú za tento a minulý rok. 

Do diskusie sa hlási P. Andráši. Pýta sa, či je mesto povinné prispievať na ich činnosť. Pani Šuvadová hovorí, že áno. 

Odpovedá primátor. Veľmi si váži, čo pani Šuvadová robí, nie je to jednoduché. Toto zariadenie je denný stacionár, čiže nie 24-hodinová. Podľa zákona je to naozaj tak, že mesto má dofinancovať. Ale rozpor nastal v tom, že mesto má dofinancovať rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a príjmami. Mesto ponúklo istú sumu, ktorá mestu vyplýva mesto zo zákona, ale pani Šuvadová zmluvu nepodpísala. Rozpor je najmä v tom, že OZ neurčí výšku príspevku pre klientov v takej výške, aby mesto vedelo doplatiť ten rozdiel. Je aj samospráva, ktorá sa s OZ aj súdila v podobnej veci. Zmluvu s mestom Šaľa OZ na prekvapenie mesta OZ nepodpísalo - reagoval primátor. 

Reaguje P. Andráši: aká je momentálna platba u vás za poskytovanú službau pre klienta? Odpovedá pani Šuvadová, že denná cena za služba je od 4,50eur do 6,50eur. Podotýka ale, že tieto dva roky sú špecifické, lebo tí ľudia nemajú povinnosť prísť každý deň. Podľa dochádzky klienta sa musia vrátiť nejaké financie. 

Aj v Šali máme takýto denný stacionár, ale nikdy nepožiadal o podporu od mesta, lebo ich príjmy pokrývajú výdavky. Nebráni sa mesto tomu, aby prispievalo, ale v normálnej miere. 

M. Krištof konštatuje, že ak vám tam chodí 8-9 ľudí denne, tak je mesačný príjem okolo 500 eur. 

Š. Bartošovič hovorí, že zhodou okolnosti tam chodí na rehabilitáciu a vidí, že tí klienti sa v tom zariadení zdržiavajú do cca 14-tej hodiny. Priestory patria Duslu, majú zrejme zmluvu o nájme. Pýta sa, či OZ nerokovalo s Duslom o znížení nájmu za priestory, keďže ide o služby pre seniorov. Druhá vec, že sa mu zdá, že tí klienti tam nie sú do 16-tej ako tvrdí pani Šuvadová, ale ak do 14-tej. Pani Šuvadová hovorí, že začali inštitúciu prevádzkovať na podnet podniku. Chceli takúto službu zabezpečiť zamestnancom, resp. pre ich rodičov. Poslanec Bartošovi o to viac apeluje, prečo nerokujú s Duslom o znížení alebo odpustení nájmu. 

Pani Šuvadová reaguje aj na to, prečo nepodpísala zmluvu, ktorú mesto ponúkalo - myslí si, že ak by podpísala zmluvu jeden rok, tak aj druhý rok a tá suma nie je postačujúca.

Reaguje poslanec J. Grell, že ten zákon je veľmi nedokonalý. Hovorí, že OZ je zaviazané o nájme s Duslom. To musia platiť. Pýta sa, koľko majú personálu? Čo má vlastne doplatiť mesto? Ani sociálna komisia to nechcela podporiť, lebo to celé nie je jasné. Keď bola pandémia a boli zatvorení, či platili nájom a zamestnancov? Hovorí, že si pýtali aj peniaze ex post a komisia ani nevedela, že vlastne za čo. 

Pani Šuvadová hovorí, že majú celkovo približne 33 klientov, zo Šale 8. Močenok platí, problém majú s obcou Hájske. Majú sedem zamestnancov. Priamo, ktorí pracujú s klientmi, sú piati. Klienti nechodia denne, denne príde tých 15, lebo nemajú povinnosť chodiť. 

Diskusia stále prebieha a poslanci sa pýtajú, pani Šuvadová vysvetľuje. 

 

17:26

Poslanci schvaľovali majetkové záležitosti, zostávajú im posledné 4 body z tejto kategórie Teraz ale vystupuje verejnosť, ktorá prišla o 17-tej hodine a vystúpenie a diskusia k tomu stále trvá. Popis vystúpenia verejnosti akonáhle ukončia diskusiu, zverejníme. 

16:19

Je vyhlásená polhodinová prestávka, v rámci ktorej zasadá aj Dozorná rada MeT.

16:02

Rozpočet nakoniec poslanci schválili, 20 poslancov bolo za, P. Andráši sa zdržal. Schválenie kľúčového materiálu mesta poslanci ukončili potleskom. 

16:00

Primátor hovorí k rekonštrukcii Kultúrneho domu v Šali. Rekonštruujú sa exteriér a v interiéri časti, ktoré využíva verejnosť. Kancelárie do rekonštrukcie nie sú zahrnuté. Mesto malo možnosť získať nenávratný finančný príspevok vo výške 780-tisíc eur. Nezískali sme zdroje na všetko, len na exteriér. Sme pripravení ukončiť a prevziať exteriér. Navýšenie výdavkov pre spoločnosť, ktorá rekonštruuje exteriér, je vo výške 7,2%. V interiéri sa tieto výdavky navýšili pre dodávateľskú spoločnoť o 11%. Ďalšie náklady navyše súvisia s tým, že sme napríklad museli vymeniť podlahu kvôli novým protipožiarnym predpisom. Pri schodisku zboku bola situácia podobná. Odmontovali staré schodisko a zistili, že podtým je všetko zničené, nepoužitené. 

3,7 milióna eur bola vysúťažená cena bola interiér a exteriér. V tomto neboli zahrnuté sedačky do kinosály, na ktoré máme zdroje z Audiovizuálneho fondu. Súčasťou rozpočtu nebolo ani bočné schodisko, ale museli sme to urobiť, pretože keď sa rekonštrukcia kultúrneho domu projektovala, písal sa rok 2015-2016. Odvtedy sa zmenilo množstvo predpisov, ktorým sa musíme prispôsobiť. Osobne sa teší, že po rokoch, čo sa obyvatelia roky dovolávajú po rekonštrukcii tohto kultúrneho stánku, že konečne sa im táto túžba naplní a bude tá budova naozaj kultúrna. 

Primátor hovorí aj k téme plavárne Duslo. Ak by sme sa plavárne vzdali, prišlo by ľudia o súčasť mesta. Veď plaváreň je súčasťou tohto mesta. Už sme prišli o nemocnicu. Máme možnosť zachrániť plaváreň. Dostali sme k tomu od štátu milión eur. Duslo k tomu pristúpilo tak, že nám odpustili nájom za celý ten čas, odkedy je plaváreň zatvorená. Okrem toho mal primátor stretnutie s predsedom olympijského výboru, mali mať ďalšie stretnutie. je tam možnosť získať ďalšie zdroje na opravu plavárne ako takého. No žiaľ, aj pán Székely je len človek a už dva týždne je PN a stretnutie sa muselo zrušiť. Duslo nám sľúbilo, že energie nám budú vedieť dodávať naďalej za tak priaznivé podmienky, ako doteraz, za cenu odpadového tepla. 

Primátor ešte hovorí k rozpočtu, že aj vedenie mesta je skeptické. Takéto neisté podmienky tu ešte neboli. Do dnešného dňa netušíme, ako to dopadne. Štát sa chváli, že minulý rok mal štát "len" 8 miliardový deficit, predpokladaný deficit bol 11-miliárd eur. Takže sú "dobrí". My ako samospráva sa tu bijeme o tisíc eur, aby sme hospodárili s vyrovnaným rozpočtom. Aj nás postihol covid, aj "inteligentný návrh" ministra financií, že jeho rozdávanie majú podporiť samosprávy, banky a živnostníci. Jeho rozhodnutia aj nás ovplyňujú. My iné nemôžeme urobiť, len plánovať a plánujeme zodpovedne. Každý chce viac, aj správcovia položiek, ale sme limitovaní. Naši zamestnanci sa venovali tomu hodiny a hodiny, aby sme nastavili rozpočet tak, aby sme obyvateľom poskytovali služby tak isto ako doteraz, aby sme nestratili štandardy, na ktoré sme boli zvyknutí a aby sme zabezpečili aj rozvoj mesta. 

 

15:39

Poslanec P. Andráši ešte dodáva, že radšej sa nepúšťajme do veľkých výdavkov v prvých mesiacoch roka, lebo je to "ako lotéria" s príjmami od štátu v tejto situácii. 

Poslanec T. Baran hovorí, že je lepšie prijať rozpočet s rizikami a reagovať na vývoj ako neprijať rozpočet vôbec. Určite bude hlasovať za prijatie rozpočtu. Chce sa však vyjadriť k plavárni. Podstatná časť výdavkov v súvislosti s opravou strechy, 1 075 000 eur je od štátu. 

Primátor reaguje na tému kultúrneho domu a plavárne.

15:34

Do diskusie sa prihlásil Peter Andráši. Hovorí, že pri hlasovaní o návrhu rozpočtu sa zdrží. Myslí si, že tie čísla od štátu budú horšie ako očakávame, lebo štát rozhadzuje. Preto vidí tie čísla s príjmami čiernejšie. Hovorí, že môžeme si napísať projekty, plány, ale nemusí to vyjsť. Čo sa týka investícií, ceny určite nepadnú, skôr naopak. Pýta sa, aké budú celkové náklady na rekonštrukciu Domu kultúry v Šali. Ďalej sa pýta na cenu výstavby kolumbária. 

Poslanec Š. Bartošovič reaguje na poslanca P. Andrášiho, že mať nejaký rozpočet je vždy lepšie ako nemať žiadny. Hovorí, že každý rozumný človek vie, že štát rozhadzuje 500 miliónov a kráti tak samosprávy na podieľových daniach. Reaguje prednostka, že výdavky sa snažíme brzdiť, sme opatrní a sledujeme ten vývoj príjmov od štátu. 

15:28

Poslanec M. Krištof dodáva, že verí, že budeme mať možnosť naďalej využívať veľmi efektívne aj dotačné zdroje re školstvo. Reaguje prednostka, že investície do školstva sú každoročne vysoké. Síce v rozpočte vidia poslanci "len" 100-tisíc eur, ale je tam v ďalšej časti ďalších vyše 200-tisíc na zateplenie dvoch budov ZŠ Ľ. Štúra. Čiže celkovo investuje mesto do škôl v budúcom roku 300-tisíc eur. 

 

15:23

Do diskusie sa prihlásil aj M. Krištof. Hovorí, že rozpočet podporí, aj keď s ním nie je úplne stotožnený, ale určite sa ešte bude počas roka meniť a v takom prípade prosí tých, ktorí majú k tomu čo povedať, aby dbali o navýšenie rozočtu pre školstvo. 

15:22

Poslanec P. Hlavatý sa pýta na navýšenie rozpočtu v položkách PR. 

Ďalej sa pýta na rozpočet na kultúrne pamiatky.

Odpovedá prednostka, že očakávame a veríme, že rok 2022 bude konečne bežný a budeme mať podujatia, kultúrne a športové podujatia, ktoré budeme môcť prezentovať a to niečo stojí. 

Čo sa týka kultúrnych pamiatok, vždy sa mesto snaží obnovovať aj z vlastného rozpočtu, aj zo štátnych zdrojov. Aj v tomto roku rieši mesto pomník pri kostole, získali sme na to štátne zdroje. Okrem toho upravíme parčík vedľa kultúrneho domu, kde je aj pomník k 17. novembru. 

 

15:16

Do diskusie sa hlásia piati poslanci.

Róbert Andráši sa chce poďakovať za vypracovanie rozpočtu, naozaj tam vidí všetko, čo bolo možné tam dať. On hovorí za komisiu výstavby a dopravy - podáva poslanecký návrh, odporúča zriadiť pracovnú komisiu na riešenie stavu statickej dopravy. Bolo by podľa neho dobré raz za čas vyvolať stretnutie odborníkov a prebrali vždy aktuálne problémy. Odpovedá primátor, že jeho návrh má aj písomne. Problém je len v tom, že tento poslanecký návrh nie je možné prerokovávať v rámci rozpočtu. Na najbližšom zastupiteľstve zaradí mesto tento bod na rokovanie zvlášť. 

15:12

Prednostka MsÚ Šaľa predkladá definitívny návrh rozpočtu mesta a organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materiál v rozsahu viac ako 50 strán je k dispozícii na webovej stránke mesta: 

https://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2021

Prednostka dodáva, že spracovatelia sa snažili spracovať rozpočet detailne. Je to veľmi ťažké v tomto roku aj preto, lebo od štátu prichádzajú chaotické, nepresné a meniace sa informácie. Aj preto bolo veľmi ťažké zostaviť rozpočet. Niektoré plány zamestnancov museli žiaľ ustúpiť prognózam vývoja príjmov, na ktorom stojí činnosť a plány mesta na ďalší rok. Hovorí, nech poslanci pozerajú na návrh tak, že sme sa snažili najpresnejšie odhadnúť prognózy a k tomu prispôsobiť rozpočet mesta. Rozpočet je predložený ako vyrovnaný. Samozrejme sú rozdelené kapitálové a bežné príjmy. Výdavky sú tiež rozdelené podľa zákona. Návrh prerokovala aj finančná komisia, ktorá odporúča zastupiteľstvu schváliť. K návrhu hovorí aj hlavná kontrolórka, ktorá potvrdzuje zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu. Nasleduje diskusia. 

15:05

Prednostka Jana Nitrayová predkladá návrh na úpravu rozpočtu mesta, príspevkových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Je to rozsiahly materiál, ktorý nájdete na webe mesta tu: 

https://sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2021

Do diskusie sa nikto neprihlásil a návrh bol schválený jednohlasne.

15:02

Nasleduje bod, ktorý sa týka určenie cien služby v súvislosti s používaním novovybudvaného kolumbária. Poslanci návrh majú v písomnej podobe, do diskusie k téme sa prihlásil poslanec M. Rehák.

Súčasťou zmeny VZN, ktorú poslanci schvaľujú, je aj zmena týkajúca sa odvozu hliny z pohrebiska. Pohrebné služby zvyknú nechať prebytočnú hlinu na mieste a tú potom muselo odvážať mesto. VZN má určiť povinnosť tým pohrebným službám odstrániť tú hlinu, pretože je plná nečistôt a kameňov. Poslanec Rehák sa pýta, či by sa tá zemina nedala využiť napríklad na diery na verejnom priestranstvách. Referent mestského úradu hovorí, že tá hlina je z pohrebiska, nie je vhodná na použitie na verejných pristranstvách. K názoru poslanca Reháka pridáva aj P. Andráši a M. Krištof. Ich snahou je následné využitie zeminy na verejnom priestranstve. Poslanec Kováč ozrejmuje problém a hovorí, že v cintoríne sa kopila hlina, vznikla z toho skládka a teraz konečne chceme k tomu VZN, aby to museli pohrebné služby odstrániť, aby sa to tam nekopilo. 

Poslanci nakoniec materiál schválili, aj cenník služieb, čo sa týka využívania kolumbária. 

 

14:54

Po krátkej diskusii správu o činnosti škôl a školských zariadení poslanci schválili jednohlasne. 

14:53

K téme sa prihlásil P. Andráši, pýta sa na názor vedúce školstva, či hrozí, že sa bude opakovať nejaký ročník práve kvôli pandémii a kvôli inej kvalite výučby online. Odpovedá vedúca školského úradu, že o tom rozhodujú na inom fóre, ale čo má informácie, nikto z pedagógov si opakovanie ročníka nepraje a nehovorí sa o tom. 

K téme hovorí aj poslanec Krištof, ktorý je predsedom komisie školstva. Na komisie ocenili, že ten materiál bol veľmi kvalitne pripravený, tak majú členovia komisie dobrý prehľad o činnosti škôl a škôlok, ďakuje školskému úradu za kvalitný materiál. Ďalej hovorí o uznesení, ktorý prijali na komisii školstva. Hovorí, že rozpočet je voči školám obmedzený, na základe toho komisia školstva dala uznesenie, kde odporúča poslancom, aby sa navýšil rozpočet pre školstvo. 

14:50

Nasleduje súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v meste, predkladá vedúca Spoločného školského úradu v Šali, Mariana Takáčová. Okrem predložené materiálu dodáva aj osobý názor k tomu, že žiaci aj v uplynulom roku sa museli vzdelávať online. Zvládli to na výbornú a nezaostávali ani škôlky, ale ani umelecké školy. Všetci pracovali so svojimi žiakmi za veľmi ťažkých online možností. CVČ sa premenilo na očkovacie centrum. Chce sa preto poďakovať všetkým zamestnancom škôl, škôlok. Vzdelávajúca sa tu naše deti a preto je dôležité, aké podmienky im pripravíme na vzdelávanie. 

14:45

Prednostka MsÚ Šaľa Jana Nitrayová predkladá ďalší materiál o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Do diskusie sa nikto neprihlásil a materiál schválili.

14:44

Medzitým dorazili aj meškajúci poslanci a sú tu všetci poslanci, 21.

14:44

Hlavná kontrolórka predkladá ďalší materiál, a to plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Poslanci nemajú pripomienky k návrhu a jednohlasne ho schválili. 

14:41

Hlavná kontrolórka mesta predkladá materiál - správy z kontroly vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra. Poslanci k materiálu nemali žiadne pripomienky a schválili ho jednohlasne.