Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.09.2020 - 17:08  //  aktualizácia: 02.09.2020 - 17:11  //  zobrazené: 829

Začal sa nový školský rok

Tak ako na celom území Slovenskej republiky aj v Šali sa naše základné školy zaplnili žiakmi, ktorí zasadli do školských lavíc. Pre mnoho detičiek to bolo ale niečo nové a museli sa zoznámiť nielen so školskými lavicami, ale i s prostredím, so spolužiakmi či s pani učiteľkami.

V Šali začalo nový školský rok 6 základných škôl. Otvorenie nového školského roka bol tento rok iný v tom, že sa konal pod prísnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Na školách bola deťom pri vstupe zmeraná horúčka a pri dverách ich čakal dezinfekčný prostriedok. Deti boli veľmi disciplinované a nepotrebovali ani upozorňovať na to, aby si pri vstupe do budovy nasadili rúško, či vydezinfikovali ruky.

Pre prváčikov bol tento deň veľmi významný. Niektorí prichádzali do škôl so strachom a niektorí s veľkým nadšením a s veľkou zvedavosťou. Školské lavice v Šali sa tak opäť po niekoľkých mesiacoch zaplnili našimi ratolesťami. Primátor Šale Jozef Belický sa na ZŠ J. Hollého vo Veči prihovoril všetkým žiakom a potom navštívil aj triedy prvákov. So všetkými šalianskymi prváčikmi sa bude mať príležitosť ešte stretnúť 9. septembra 2020, kedy im rozdá ich prvé žiacke knižky.

S veľkou radosťou do školy nastupovali aj deti na ZŠ Ľ. Štúra v Šali, na ktorej počas celého leta prebiehali rekonštrukčné práce. Deti si tu budú môcť užiť nielen krásnu zmodernizovanú fasádu budovy, ale aj vynovený povrch multifunkčného ihriska.

Nový školský rok na ďalších školách otvorili aj šalianski poslanci, viceprimátor Šale Róbert Tölgyesi a vedúca Spoločného školského úradu. Na záver, v mene celého vedenia mesta, želáme všetkým žiakom, pedagógom a rodičom úspešný štart do nového školského roka a pevné nervy pri načerpávaní nových vedomostí.

(DH)