Domov   >  Športové spravodajstvo
publikované: 25.07.2016 - 11:30  //  aktualizácia: 25.07.2016 - 11:20  //  zobrazené: 816

Výzva pre športové kluby, občianske združenia a školy pôsociace v oblasti športu na území mesta šaľa na elektronickú registráciu

Na základe Uznesenia č. 3/2016 – XI. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
17. marca 2016 mesto Šaľa vyzýva všetky  športové kluby, občianske združenia a školy pôsobiace na území mesta Šaľa na elektronickú registráciu, na základe ktorej mesto Šaľa získa prehľad o všetkých športových kluboch a združeniach, mieste ich pôsobenia a počte ich členov v našom meste. Cieľom registrácie je zvýšiť záujem verejnosti o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov mesta Šaľa, podpora športovo-talentovanej mládeže, podpora športu na školách, rozvoj športu pre všetkých, podpora projektov, ktoré sa podieľajú
 na prezentácii mesta v národnom i medzinárodnom meradle, rozvoj užšej vzájomnej spolupráce športových klubov na všetkých úrovniach športovania a zvyšovanie informovanosti obyvateľov mesta Šaľa v oblasti športu v našom meste.

 

Vyplnený dotazník v elektronickej podobe žiadame doručiť do 30. júla 2016 na adresu cizmarikova@sala.sk

Kontakt:

Ing. Martina Čižmáriková
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

cizmarikova@sala.sk

031/7705981 kl. 215

 

Po skompletizovaní elektronickej registrácie športových klubov, občianskych združení a škôl budú všetky údaje uverejnené na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk.

Prílohy

Formulár

(xlsx - 10.62 kB)