Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.06.2021 - 14:38  //  aktualizácia: 04.06.2021 - 14:41  //  zobrazené: 904

Vyznačovanie parkovacích miest v Šali

Oznamujeme občanom, že  mesto Šaľa bude v mesiacoch jún – august označovať parkovacie miesta vodorovným a zvislým dopravným značením. Občania, ktorí majú zaplatené parkovacie miesta, môžu na týchto parkovacích miestach parkovať aj naďalej, budú včas informovaní, kedy sa budú parkoviská v ich lokalite vyznačovať. Následne budú parkovacie miesta prideľované záujemcom, ktorí si podali žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta v poradí, v akom boli doručené žiadosti na MsÚ, o čom budú občania tiež včas informovaní.  

Po vyhradení parkovacích miest vodorovným a zvislým dopravným značením budú občania parkovať na parkovacích miestach  len na základe parkovacej karty, ktorú im zamestnanci mesta vystavia  v prípade, že im bude parkovacie miesto pridelené.