Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.09.2020 - 15:35  //  aktualizácia: 09.09.2020 - 15:36  //  zobrazené: 431

Vynovenej ZŠ Ľ. Štúra v Šali sa už tešia jej žiaci

Uplynulý týždeň zasadli žiaci do školských lavíc a naplno sa už venujú svojim povinnostiam. Veľkú radosť zo školy mali deti na Základnej škole Ľ. Štúra v Šali. Počas leta na tejto škole prebiehali rekonštrukčné práce, o ktorých sme Vás pravidelne informovali.

Na ZŠ Ľ. Štúra v Šali bolo počas leta realizované zateplenie obvodových zvislých nosných konštrukcií a plochej strechy a výmena bleskozvodu pavilónoch učební pre 1. a 2. stupeň a spojovacej chodby vrátane nového bleskozvodu v zmysle vydaného stavebného povolenia. ,,Mesto investovalo finančné prostriedky do dvoch najväčších pavilónov a do spojnice. Rekonštrukciou sa obnovila fasáda a strecha školy,“ hovorí primátor Šale Jozef Belický. Vďaka príjemným farbám, ktoré korešpondujú s logom školy, pôsobí škola veľmi moderne. ,,Žltá farba predstavuje energiu a optimizmus, zelená farba zdravý životný štýl a aktivity súvisiace so životným prostredím a modrá farba sa nám spája nielen s vodou, ale aj vedou,“ hovorí riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra Eva Aláčová.

Projekt zníženia energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra podporil Environmentálny fond sumou 100 000 eur. Mesto očakáva, že bude úspešná aj žiadosť mesta predložená na hodnotenie cez nórske fondy, v rámci ktorých sa uchádzalo o finančné prostriedky na dokončenie fasády zvyšných objektov školy a na systém vsakovania dažďovej vody, ktorý  dažďovú vodu zadrží na pozemku školy.

Moderný vzhľad školy dotvára aj vynovený povrch multifunkčného ihriska. Multifunkčné ihrisko je miestom, ktoré ponúka možnosti na realizáciu vyučovacích hodín telesnej výchovy aj záujmových krúžkov. Súčasťou obnovy opotrebovaného povrchu je aj nový basketbalový kôš. Tento projekt obnovy opotrebovaného povrchu multifunkčného ihriska na ZŠ Ľ. Štúra  sa uskutočnil  vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v sume 10 000 eur.

(DH)