Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.08.2020 - 08:07  //  aktualizácia: 12.08.2020 - 08:08  //  zobrazené: 788

Upozornenie ku plánovaným údržbárskym činnostiam na verejnom vodovode v Šala-Veča, Dlhá nad Váhom,Trnovec nad Váhom

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. upozorňuje svojich odberateľov vody z verejného vodovodu, že dnes (12.08.2020) bude vykonávať funkčné skúšky hydrantov na verejnom vodovode. Počas tejto činnosti môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení funkčných skúšok budú zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávať preplach potrubí verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným preplachom sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do vodovodných prípojok, a to v prípade, ak odberateľ otvorí vodovodný kohútik skôr, ako sú ukončené preplachy. V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z batérie vypustiť.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. môže prevádzkovateľ vodovodu prerušiť alebo obmedziť dodávku vody pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach.

Za porozumenie a pochopenie Vám ďakujeme.

ZsVS, a.s.