Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.01.2020 - 08:25  //  aktualizácia: 10.01.2020 - 08:36  //  zobrazené: 1347

SÚŤAŽ POKRAČUJE !!! ZAPOJTE SA DO TVORBY NÁVRHOV 3D NÁPISU ŠAĽA!

Mesto Šaľa v rámci projektu 3D nápis - mesto ŠAĽA  pozýva všetkých  tvorivých jednotlivcov či kolektívy do súťaže výtvarného návrhu písmen 3D nápisu „ ŠAĽA“ .

V záujme nášho mesta je propagovať a prezentovať Šaľu, vždy novou formou upútať turistov, návštevníkov, ale aj vlastných obyvateľov a ich blízkych či vzdialených priateľov. V rámci vyššie uvedeného projektu sme vytvorili veľký 3D nápis mesta Šaľa, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvoriť pocit spolupatričnosti a príslušnosti k svojmu mestu. Takouto vizuálne pútavou formou chceme poukázať na to, že aj keď sú obyvatelia mesta rozdielni, spája ich mesto, v ktorom žijú, a ktorého sú súčasťou. Aj preto Vás pozývame, priložiť ruku k dielu.

Nápis máme záujem umiestniť v blízkosti kaštieľa (v priestore medzi kaštieľom a cestnou komunikáciou na ul. P. Pázmaňa), ktorý je dominantou mesta a tak bude zaujímavou kulisou na fotografie a selfie nielen pre okoloidúcich, ale aj pre návštevníkov mesta. Našim cieľom je prilákať turistov na toto miesto, ktoré budeme propagovať, pretože z tohto miesta je veľmi jednoduché nájsť a navštíviť všetky dominanty mesta. Bude to taký „meetpoint“ v centrálnej mestskej zóne.

Uvádzame rozmerové parametre nápisu - celý nápis zaberie cca 8,3 m po dĺžke, výška veľkých písmen (ŠAĽA) je 1,85 m (bez mäkčeňa), tieto budú predmetom súťaže grafických návrhov a výška menších písmen (mesto)  cca 1 m, tieto ostanú biele.

 

Súťaž je určená najmä pre grafikov, maliarov, ale aj všetkých umelecky založených  ľudí, ktorí majú cit k maľovaniu a chcú, aby kúsok z nich bol prezentovaný v meste.

Cieľom súťaže je podporiť a zviditeľniť najmä domácich umelcov nakoľko na každom písmene bude po jeho namaľovaní umiestnená tabuľka s informáciou o autorovi návrhu, resp. maľby na písmene a popis vyobrazeného diela.

Do súťaže sa môžete zapojiť nasledovne:

  • výtvarné spracovanie návrhu písmena vo veľkosti min. A4 (súťažiaci predloží výtvarný návrh všetkých písmen tvoriacich nápis ŠAĽA, tak aby každé písmeno bolo iné, ale zároveň, aby spolu obsahovo, farebne, štýlovo ladili. Je nutné  dodržať tvar písmen, ktorý je daný v prílohe. Návrh pošlite ako farebný sken, alebo priamo v počítači vytvorený návrh v pdf. elektronicky na adresu mesto@sala.sk do 20.2.2020. Do emailu uveďte svoje kontaktné údaje. (meno, priezvisko, prípadne telefónne číslo).
  • MsÚ za pomoci Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ z doručených návrhov vyberie tie, ktorých autori budú môcť svoj návrh premietnuť do reálnej podoby (farby na realizáciu poskytne mesto) a budú odmenení balíkom propagačných predmetov mesta Šaľa ( návrhy predložené v prvom kole súťaže sa taktiež automaticky zaradia do hodnotenia).

Účasť v súťaži je bezplatná a taktiež vypracovanie výtvarných návrhov písmen nie je honorované finančne zo strany mesta. Predložením návrh účastník súťaže potvrdzuje svoje autorstvo k návrhu a jeho jedinečnosť. Aj vďaka Vám bude mať mesto Šaľa ďalšiu dominantu, ktorá bude patriť k vyhľadávaným zastávkam pri návšteve mesta. Tešíme sa preto na Vaše unikátne výtvarné návrhy.

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Prílohy

písmená jednotlivo

(pdf - 22.18 kB)
nápis mesto šaľa 2

(pdf - 54.99 kB)