Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 27.04.2022 - 12:23  //  aktualizácia: 27.04.2022 - 12:25  //  zobrazené: 525

Stovky vedierok ste si nevyzdvihli

Vedierka určené na kuchynský odpad stále čakajú na svojich majiteľov. Z 1900 domácností z rodinných domov si vedro prevzalo približne 1300. Prosíme obyvateľov, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

V Šali sa už niekoľko mesiacov zbiera celoplošne aj kuchynský odpad. Na sídliskách pribudli 240 litrové smetné nádoby. V rodinných domoch majú zbierať obyvatelia kuchynský bioodpad do 10-litrových vedierok. Tie im rozdáva mesto, obyvatelia si ich môžu prevziať na zbernom dvore na Ulici Fr. Kráľa. Prosíme obyvateľov rodinných domov, ktorí tak ešte neurobili, aby si prišli po vedierko. Môžu ho prevziať a doručiť aj susedovi, rodinnému príslušníkovi, stačí tento údaj nahlásiť personálu na zbernom dvore.

Cieľom je, aby vedierka malo čo najviac domácností, ktoré sa do triedenia odpadu zapoja. Najväčším prínosom triedeného zberu kuchynského bioodpadu je teda najmä to, že už sa nebude voziť na skládky. Hnijúce potraviny produkujú škodlivé skládkové plynu, ktoré ohrozujú podzemné vody a sú priestorom na šírenie baktérií. Vytriedený kuchynský odpad končí v bioplynke. Chráňme naše životné prostredie a trieďme odpad – vedierka si môžete prevziať na večianskom zbernom dvore od pondelka do piatky od 8.00 do 17.00 hod. a v sobotu vždy od 9.00 do 14.00 hod.

(ek)