Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.11.2017 - 08:30  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:31  //  zobrazené: 941

Sprístupnenie všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od začiatku roku 2015

číslo: I30/2017

Požadované informácie: sprístupnenie všetkých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od začiatku roku 2015 bez osobných údajov (tzn. začiernené osobné údaje tak, aby nebolo možné identifikovať konkrétnu osobu).


Sprístupnené informácie:

01.DoBPŠ 2015 (10 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
02 DoPČ - ZPOZ 2015 (15 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
03 DoPČ 2015 (41 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
04 Doručovanie 2015 (30 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
05 DoVP 2015 (47 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
06 DoVP referendum 2015 (18 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)

07 DoBPŠ - ZPOZ 2016 (10 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
08 DoBPŠ 2016 (1 strana formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
09 DoPČ - ZPOZ 2016 (16 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
10 DoPČ 2016 (42 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
11 Doručovanie 2016 (31 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
12 DoVP 2016 (37 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
13 DoVP voľby 2016 (17 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)

14 DoBPŠ - ZPOZ 2017 (10 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
15 DoPČ - ZPOZ 2017 (13 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
16 DoPČ 2017 MsKS (5 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
17 DoPČ 2017 (19 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
18 Doručovanie 2017 (30 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
19 DoVP 2017 MsKS (14 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)
20 DoVP 2017 (20 strán formátu A4 vo formáte Portable Document Format (.pdf)

Použité skratky:
DoBPŠ – dohoda o brigádnickej práci študentov
DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti
DoVP – dohoda o vykonaní práce

 

Prílohy