Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 30.04.2021 - 16:19  //  aktualizácia: 07.05.2021 - 10:54  //  zobrazené: 736

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – asistované sčítanie

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania

začína asistované sčítanie

od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 t. j. šesť týždňov.

Sčítanie sa s pomocou asistenta

1.Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci. Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Šaľa - kontaktné miesto:

Mestský úrad

Námestie sv. Trojice 1953/7

927 15 Šaľa

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok        8.00 - 15.00 hod.

Utorok            8.00 - 12.00 hod.

Streda            8.00 - 17.00 hod.

Štvrtok            8.00 - 12. 00 hod.

Piatok              8.00 - 14.00 hod.

2. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Počas doby asistovaného sčítania zavolajte na call centrum (tel. číslo call centra je 02 / 20 92 49 19) alebo na Mestský úrad v Šali, tel. číslo 031 / 770 23 53.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

 

Prílohy