Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.02.2020 - 13:44  //  aktualizácia: 13.02.2020 - 13:49  //  zobrazené: 751

Šaľa uvažuje o založení sociálneho podniku

Na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali bola poslancom predložená informácia o možnosti založenia sociálneho podniku v našom meste.

Mesto Šaľa uvažuje o založení integračného sociálneho podniku formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento podnik by mal zahŕňať činnosti súvisiace s obsluhou kamerového systému, monitorovanie funkčnosti verejného osvetlenia, monitorovacie funkčnosti naplnenia polopodzemných kontajnerov, upratovacie a čistiace práce a drobné komunálne činnosti.

Mesto Šaľa v súčasnosti prevádzkuje v priestoroch mestskej polície chránenú dielňu na obsluhu kamerového monitorovacieho systému, kde v dvojzmennej prevádzke pracuje 8 pracovníkov so zdravotným postihnutím. Sociálny podnik umožní širšie možnosti zamestnania aj inak znevýhodnených ľudí, to znamená, že v sociálnom podniku môžu byť zamestnaní aj ľudia, ktorí majú nad 50 rokov alebo sú dlhodobo nezamestnaní, ľudia bez domova či absolventi škôl. ,,Sociálne podnikanie nie je náhrada aktivačných prác alebo dobrovoľníckej služby, ale je to skutočné podnikanie. Treba vypracovať udržateľný a životaschopný podnikateľský zámer. Mesto by si vedelo pokryť veľa činností a služieb, za ktoré teraz musí platiť iným spoločnostiam. Tieto činnosti a služby by mohli vykonávať prostredníctvom zamestnancov sociálneho podniku  a na druhej strane pomôcť uplatniť sa týmto znevýhodneným a zraniteľným osobám na trhu práce,“ hovorí riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriová. Od 1. mája 2018 je účinný zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý vytvára vhodné podmienky na rozvoj sociálnej ekonomiky. Cieľom zákona o sociálnej ekonomike je zvyšovanie zamestnanosti a úprava systému podpory z verejných zdrojov. Pre rozvoj sociálnej ekonomiky je podstatné prepojenie verejného sektora, súkromného sektora a mimovládnych organizácií.

Na najbližšie mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v marci, bude poslancom predložený  návrh stanov a podnikateľský zámer. V prípade, že šalianski poslanci budú tomuto nápadu naklonení, stanovy aj s podnikateľským zámerom sa predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde príde k registrácii integračného sociálneho podniku.

(DH)