Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.09.2020 - 13:24  //  aktualizácia: 04.09.2020 - 13:43  //  zobrazené: 939

Šaľa na ceste k obchvatu

Na pozvanie primátora Šale Jozefa Belického navštívil včera naše mesto štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť, generálna riaditeľka Slovenskej správy ciest Martina Tvrdoňová, poslanec NR SR Róbert Halák, poradca štátneho tajomníka Vincent Nemček, predseda Krajskej organizácie hnutia  SME RODINA Nitrianskeho kraja Róbert Bartoš, predseda Krajskej organizácie hnutia SME RODINA Trnavského kraja Tibor Nehéz a predseda Okresnej organizácie SME RODINA – Šaľa Regan Belovič. Za Slovenskú správu ciest prišiel riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava Viliam Žák, Pavol Hornák z Odboru výstavby a riadenia projektov EÚ a Dana Neckárová z Úseku investičnej prípravy. Na pozvanie štátneho tajomníka sa stretnutia zúčastnila aj Sisa Szokolová.  Hlavnou témou tejto návštevy bol obchvat mesta Šaľa, na ktorý už nedočkavo čakajú hlavne obyvatelia. Diskusia k tejto téme prebiehala na Mestskom úrade v Šali. Za mesto sa okrem primátora Šale diskusie zúčastnil aj viceprimátor Šale Róbert Tölgyesi a prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová.

Spolu s vedením mesta sa potom pokračovalo v diskusii priamo v teréne, kde si prítomní hostia mohli pozrieť lokality, na ktorých sa bude obchvat stavať. Spoločne sa presunuli aj do mestskej časti Veča, kde im ale rýchly transport zo Šale do Veči komplikovala dopravná situácia v meste. Na vlastné oči sa tak presvedčili, ako je výstavba obchvatu pre naše mesto dôležitá. ,,Na stretnutie so mnou prišla aj generálna riaditeľka Slovenskej správy ciest, ktorá sa celý proces ohľadom výstavby obchvatu snaží urýchliť. Pána primátora Šale Jozefa Belického som uistil, že mesto sa dlho očakávaného obchvatu dočká,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

O nepriaznivom stave šalianskeho mosta, ktorý patrí pod správu Slovenskej správy ciest sa presvedčili aj predstavitelia štátnych inštitúcií. ,,Proces začatia realizácie obchvatu mesta Šaľa je veľmi zdĺhavý a značne komplikovaný, keďže ide o veľký projekt s predpokladanou cenou zákazky 60 milión eur. Rada Úradu pre verejné obstarávanie v máji nariadila, aby bola znovu vyhodnotená ponuka víťazného uchádzača. Momentálne pokračuje verejné obstarávanie a už v týchto dňoch zasadne komisia, ktorá buď túto ponuku uchádzača prijme alebo nie. Víťazný uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky a všetky podmienky účasti. Najskoršie možné podpísanie zmluvy môžeme očakávať v decembri tohto roku,“ vyjadrila sa generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová. Podľa slov generálnej riaditeľky SSC tu však musíme počítať aj s revíznymi postupmi (odvolania a námietky). Postup podpísania zmluvy sa tak môže o približne tri mesiace posunúť.

Samospráva mesta Šaľa vyvíja za posledných 20 rokov enormné úsilie na to, aby sa obchvat podarilo zrealizovať. Realizátorom je Slovenská správa ciest. Mesto preto pomáha najmä v oblasti komunikácie a tiež pri vydávaní povolení a stanovísk. ,,Snažili sme sa rokovať aj s tými, s ktorými boli problémy pri majetkovom usporiadaní tohto diela. Právny poriadok SR umožňuje mnohým subjektom zapojiť sa do tohto procesu, či už konštruktívne s cieľom zlepšovať, alebo deštruktívne s cieľom oddialiť výsledok, ale i pri zohľadnení všetkých týchto možností, sú mesiace marec a apríl reálnymi termínmi, kedy by sa s výstavbou obchvatu mohlo začať,“ hovorí primátor Šale Jozef Belický.

Predstavitelia štátnych inštitúcií spolu s vedením mesta využili čas aj na to, aby si pozreli mestské nájomné byty, cyklotrasu do Dusla, či pripravovaný projekt predstaničného priestoru. Pevne veríme, že sme opäť bližšie k realizácii obchvatu. Teší nás, že sa predstavitelia štátnych inštitúcií osobne presvedčili o tom, aká je výstavba obchvatu veľmi dôležitá nielen pre naše mesto a uistili nás, že realizácia obchvatu  Šale sa stane skutočnosťou už v najbližších mesiacoch.

(DH)