Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.11.2022 - 13:33  //  aktualizácia: 11.11.2022 - 14:03  //  zobrazené: 435

Pripomenuli sme si obete Prvej svetovej vojny

11. november je vyhlásený za Deň prímeria. Pripomíname si obete Prvej svetovej vojny. Aj naše mesto malo, žiaľ, svoje obete. Padlo 125 Šaľanov a 11 Večanov. Ich pamiatku je potrebné si uctiť. Stalo sa tak pri Pamätníku obetiam vojen.

Spomienková udalosť sa koná v Šali po šiestykrát. Prítomní mali pripnutý symbol tohto dňa, Dňa vojnových veteránov – vlčie maky. Zvony šalianskeho kostola sa rozozvučali symbolicky o 11.00 hodine. „Bol to svetový konflikt, Šaľa bola súčasťou vtedajšieho Uhorska. Ľudia zo Šale bojovali tak, ako ľudia v Belgicku, vo Francúzsku alebo Česku. Konflikt sa týkal aj ľudí, ktorí tu žili. Myslím si, že by sme si mali pripomínať takéto dni,“ vyjadril sa Miroslav Demín, člen komisie kultúry. Úctu obetiam prišli vzdať mladí i starší – členovia centier seniorov, študenti Gymnázia J. Fándlyho v Šali, aj žiaci ZŠ Ľ. Štúra. „Pripomínaním si týchto udalostí si všetci udržiavame v pamäti odkaz, ktorý by sme mali uplatňovať každý deň - že potrebujeme viac pokory, viac mieru vo vlastnej duši a z toho získame mier vo vlastnej krajine,“ povedal primátor Jozef Belický prítomným. Spomenul aj vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom tiež trpia najviac tí, ktorí ju nezapríčinili – obyčajní ľudia. „Skláňam sa pred obeťami nie len Prvej svetovej vojny, ale všetkých vojen, ktoré sú bojom o slobodu, sebaurčenie a demokratické hodnoty. Česť pamiatke tých, ktorí položili svoj život vo vojne pre slobodu nás všetkých. Verím, že ten odkaz sa premietne aj do nášho každodenného zmýšľania,“ dodal primátor.

(ek)