Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.01.2020 - 08:28  //  aktualizácia: 13.01.2020 - 09:14  //  zobrazené: 2073

Prieskum názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov mesta Šaľa za rok 2019

Vážení občania mesta,

dovoľujeme si Vás požiadať aj v tomto roku o spoluprácu pri vyplnení 4 dotazníkov, ktoré sú súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa, kultúry, životného prostredia a života v meste ako mieste pre bývania za rok 2019. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Prosíme Vás o pár minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.

Vyplnené dotazníky je možné odovzdať na prvom kontakte na Mestskom úrade v Šali, Námestie            Sv. Trojice 7.  Zároveň je možné vyplnené dotazníky zaslať emailom na mesto@sala.sk .

 

Prieskum prebieha do 31. 3. 2020

 

Za Vaše názory vopred ďakujeme.

 

Online dotazníky:

ONLINE DOTAZNÍK ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

https://docs.google.com/forms/d/1V8XL8p8s4HLqm0yT1yigRxykUiUiepR7qrj6tlGypmQ/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK KULTÚRNY ŽIVOT

https://docs.google.com/forms/d/1z2KetCaHe7tmPMSOGT1lr54rUa36WOsnDazIDWcrJrc/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK BÝVANIE A ŽIVOT V MESTE

https://docs.google.com/forms/d/1qE22J1cWL9z-AjJHYeWiHIzIrUJAnRVg5_ido7FwWdI/edit

 

ONLINE DOTAZNÍK SLUŽBY

https://docs.google.com/forms/d/1K3dbXjdxlhclJdsVEMS2JM4x5bmFwkq2912L8CQjzdg/edit

 

 

S pozdravom

 

 

 

Ing. Petra Szalayová
Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
Oddelenie stratégie a komunálnych činností
Mesto Šaľa - MsÚ
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Tel. 031/7705981

 

Prílohy

Dotazník kultúra 2019

(docx - 20.39 kB)
Dotazník sluzby 2019

(docx - 20.31 kB)