Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.02.2020 - 11:08  //  aktualizácia: 05.02.2020 - 11:09  //  zobrazené: 392

Pracovná pozícia - pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg/školský psychológ

Základná škola s VJM – Alapiskola Žihárec 2, so sídlom 925 83 Žihárec č.2,

 

v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – účinná od 15.1.2020

 

prijíma pedagogického asistentaškolského špeciálneho pedagóga/školského psychológa na obdobie od marca 2020 do 31.08.2022 v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru poslať na e-mailovú adresu: admin@zsziharec.edu.sk

Tel.číslo: 0918116062

Termín uzávierky prihlásenia: 20.02.2020

 

A Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága

A 138/2019 sz. pedagógustörvény és az 1/2020 sz. minisztériumi rendelet szabta feltételek teljesítése mellett

2020.márciusától  2022.augusztus 31-ig felvesz egy pedagógiai asszisztenst és egy iskolai speciális pedagógust (vagy iskolai pszichológust).

A jelentkezést az admin@zsziharec.edu.sk e - mail címre várjuk.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehetséges: 0918116062

Jelentkezési határidő: 2020.02.20.