Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.03.2019 - 08:27  //  aktualizácia: 26.03.2019 - 08:28  //  zobrazené: 763

Pozvánka na výbor mestskej časti na web mesta

P O Z V Á N K A
 
Zvolávam zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 27. 3. 2019 /streda/ o 18:00 v budove Domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.
 
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z posledného výboru mestskej časti č. 1
3. Vybrané materiály na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019
4. Rôzne
5. Ukončenie
 
Predseda Výboru mestskej časti č.1
Ing. Róbert Andráši