Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.06.2021 - 14:28  //  aktualizácia: 11.06.2021 - 14:29  //  zobrazené: 404

Poslanci rozhodnú aj o výstavbe urnovej steny

Vedenie mesta chce vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí chcú pozostatky svojich blízkych umiestniť do urnovej steny. V mestskom cintoríne preto vznikne kolumbárium so 48-mi urnovými schránkami.

V súčasnosti stúpa záujem ľudí o kremáciu svojich zosnulých blízkych. V mestských cintorínoch preto postupne pribúdajú urnové steny, tzv. kolumbáriá. Takéto dôstojné miesto posledného odpočinku plánuje vybudovať aj vedenie mesta Šaľa. Urnové steny by mali stáť v mestskom cintoríne, v blízkosti tabule s menami zosnulých osobností Šale. Vedenie mesta plánuje v prvej etape postaviť dve urnové steny, ak sa  osvedčia, nevylučuje výstavbu ďalších. Jedna takáto stena by mala ponúknuť 24 urnových schránok. K dispozícii bude tak celkovo 48 miest. Vzhľad kolumbárií bude dôstojný a zároveň bude spĺňať kritériá modernej doby. Jeho steny budú obložené čiernym mramorom, predná doska, určená na nápis, bielym mramorom. Po realizácii neostanú urnové schránky otvorené. Budú uzavreté spomínanou prednou doskou. Upraví sa aj okolie kolumbária – pribudne tu lavička a pozostalí budú môcť zapáliť symbolickú sviečku.

Ak poslanci mesta schvália tento zámer na svojom júnovom zasadnutí, realizácia prvých dvoch urnových stien by sa mohla začať na jeseň tohto roka. Výstavbe ešte budú predchádzať rôzne administratívne úkony i práce v teréne, napríklad presné určenie miesta výstavby, či výber dodávateľa prác.  Ak sa tento spôsob pochovávania osvedčí aj v našom meste, v ďalších rokoch bude možné kolumbárium ešte rozšíriť.