Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.02.2020 - 11:38  //  aktualizácia: 07.02.2020 - 18:50  //  zobrazené: 1883

Poslanci podporili vznik Súkromnej základnej školy v Šali

V Šali by v septembri tohto roka mohla vzniknúť Súkromná ZŠ, ktorú plánuje zriadiť spoločnosť Kreatívne centrum, s.r.o. v priestoroch Gymnázia J. Fándlyho. Malo by ísť o školu s rodinnou atmosférou, v ktorej bude vytvorený priestor pre deti, ktoré sa nedokázali adaptovať v klasickom školskom systéme, nezvládli časový alebo výkonový tlak, nie sú schopné učiť sa v riadenom procese, ale sú schopné napredovať a vzdelávať sa pri individuálnejšom prístupe v menšom detskom kolektíve. Šalianski poslanci na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali odsúhlasili, aby sa v našom meste takáto Súkromná ZŠ otvorila.  ,,Veľmi ma teší, že rokovanie ohľadom tejto školy prebeho na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v pokojnej atmosfére. Som rád ako poslanci zahlasovali, nakoľko ide o správnu vec,“ vyjadril sa viceprimátor Šale Róbert Tölgyesi.

Začiatok jej vyučovania je naplánovaný na september 2020. Škola by  disponovala zatiaľ len jednou triedou, pričom v nasledujúcich rokoch by sa postupne mohla rozširovať o ďalšie triedy. Počet žiakov v jednej triede je stanovený na maximálne 12 žiakov, z dôvodu rovnomerného rozdelenia pozornosti pedagóga a s možnosťou individuálneho zamerania sa na jednotlivca. Pre detičky by boli k dispozícii profesionálni a vzdelaní pedagógovia.  Súkromná základná škola by okrem výchovy a vzdelávania poskytovala aj priestor na voľnočasové aktivity pre rodičov a priateľov školy. ,,Veľa ľudí si mýli výchovnovzdelávaciu potrebu s výchovnovzdelávacou poruchou. Detičky, ktoré majú len dysgrafiu alebo dysortografiu sú schopné sa plnohodnotne vzdelávať. Potrebujú len iné tempo a inú metódu, a to je cieľ, ponúknuť to týmto deťom, aby sa mohli so svojou špecifickou potrebou vzdelávať,“ hovorí zástupkyňa spoločnosti Kreatívne centrum, s.r.o. Janka Leitnerová.

Otvorenie školy bude závisieť ešte od mnohých povolení a súhlasov. Odsúhlasenie mestom Šaľa podporiť takýto typ vzdelávania bol prvým krokom k realizácii tejto školy. ,,Ďakujem všetkým poslancom a mestu Šaľa, som dojatá, nakoľko táto práca je celý môj život. Spoločnosť urobí všetko preto, aby vzdelávanie v Šali pre deti bolo čo najkvalitnejšie,“ hovorí učiteľka a majiteľka jazykovej školy Rain school v Šali Katarína Sikoriaková.

(DH)