Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 22.12.2022 - 17:39  //  aktualizácia: 22.12.2022 - 17:44  //  zobrazené: 429

Po dvoch rokov výluky, vianočné gule opäť v Šali

TJ Slovan Duslo Šaľa v spolupráci s mestom Šaľa, ako podporovateľom akcie, zorganizovali už 15. ročník medzinárodného Vianočného turnaja v kolkoch. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev z I. a II. ligy zo Slovenska a družstvo z družobného mesta Šale  -  Oroszlány. Žiaľ  české družstvo z mesta Mistrín sa pre chorobu pár dní pred zahájením podujatia ospravedlnilo.

Turnaj otvoril svojim príhovorom pán Miroslav Moravanský, ktorý privítal nastúpené družstvá z Nitry, Tlmáč, Cabaja - Čáporu, mesta Oroszlány a dva kolektívy zo Šale. Poďakoval, že prijali pozvanie a poprial všetkým zúčastneným kvalitné výkony. Vyjadril poďakovanie mestu Šaľa za vytvorené podmienky pre rozvoj kolkárskeho športu v meste a za finančnú podporu na realizáciu podujatia. Zároveň vyzval prítomných o vzdanie úcty  minútou ticha za nedávno zosnulého predsedu kolkárskeho oddielu  pána Júliusa Veselku.

Dobrá atmosféra sa prejavila i na dosiahnutých výsledkoch. Družstvo mesta Oroszlány zvalilo celkom 2366 kolov, čo predstavuje absolútny rekord  predchádzajúcich ročníkov. Výborne im na druhom mieste konkurovali hráči Šale A, ktorí zvalili 2245 kolov. Na treťom mieste sa umiestnili hráči Cabaja - Čápora s počtom zvalených kolov 2120.

Úplnou lahôdkou bola súťaž jednotlivcov, keď hneď dvaja hráči prekonali najlepší výkon predchádzajúcich ročníkov. Na prvom mieste sa  umiestnil Sipos Gábor z mesta Oroszlány s výkonom 624 bodov, na druhom mieste skončil domáci hráč Bol Branislav s výkonom 619 bodov a tretí skončil hráč z mesta Oroslány Hungler s výkonom 594 bodov.

Záverom sa pán Moravanský poďakoval zúčastneným družstvám za férový boj a dosiahnuté výkony. Všetci sa zhodli na tom, že organizácia turnaja bola na vysokej úrovni a rodinná atmosféra, ktorá sa vytvorila prispením všetkých družstiev, ich utvrdila v tom, že v prípade pozvania radi prídu aj o rok.

 Mitošinka