Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 26.08.2020 - 13:29  //  aktualizácia: 26.08.2020 - 13:32  //  zobrazené: 1187

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 od 29.08.2020

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, Domov dôchodcov Šaľa upravuje návštevné hodiny klientov  v obmedzenom režime od 29.08.2020 nasledovne:

 1. Brány domova budú pre rodinných príslušníkov a návštevy chodiacich klientov a vozíčkarov  otvorené denne od 13.oo  do 17.oo hod.
 2. Návštevy pre ležiacich klientov sa povoľujú denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. po dohovore .
 3. Všetky návštevy je  potrebné si dohodnúť  telefonicky na t.č. 031 783 83 90, kde sa zaeviduje návšteva klienta, počet osôb, dátum a čas návštevy.
 4. Priestory pre návštevy budú vyhradené a označené nápisom priestor pre návštevy.
 5. Návštevy chodiacich klientov a vozíčkarov budú  realizované  iba na nádvorí zariadenia.
 6. Je nevyhnutné, aby návštevy pri vstupe do zariadenia a počas pobytu v ňom dodržiavali pravidlo R – O – R (rúško – odstup – dezinfekcia rúk) a dodržiavali dvojmetrové vzdialenosti od ostatných klientov.
 7. Pri vstupe do areálu bude návštevníkom meraná telesná teplota.
 8. Návštevníkovi s cestovateľskou anamnézou, návštevníkovi s vysokým výskytom COVID-19 (červená zóna) alebo príznakmi respiračného ochorenia neodporúčame  vstup do areálu zariadenia..
 9. V jednom dátume môže mať návštevu maximálne 10 klientov.
 10. Návštevy jedného klienta sa môžu zúčastniť  maximálne dve dospelé osoby bez prítomnosti detí.
 11. Návšteva  môže zotrvať v areáli s klientom maximálne po dobu 30 minút.
 12. V priebehu návštevy je možné priniesť klientovi nápoje, drobné trvanlivé potraviny, najlepšie v originálnom balení a hygienické potreby.

Seniori patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľov. Pevne veríme, že aj v súčinnosti s rodinnými príslušníkmi klientov domova sa nám podarí opäť ochrániť našich seniorov.

(DH)