Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 26.06.2022 - 10:54  //  aktualizácia: 14.07.2022 - 08:56  //  zobrazené: 1465

Objavte tematické ihriská postavené v rámci projektu CULTPLAY

Čoskoro nastane čas letných prázdnin a rodičia sa budú zamýšľať nad programom pre svoje ratolesti. Máme pre Vás inšpiráciu, v rámci ktorej môžete spojiť príjemné s užitočným. Vyberte sa na spoznávanie histórie a zároveň deťom doprajte možnosť zahrať sa. 

Sieť tematických parkov vybudovaných v rámci projektu CULTPLAY z programu cezhraničnej  spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko je na to vhodnou príležitosťou. Deväť miest na území Slovenska a Maďarska spoločne ponúka pre rodiny netradičnú formu zábavy spojenú s možnosťou niečo sa aj naučiť. 
V každom z týchto miest nájdete historickú pamiatku, ale aj repliku inej historickej pamiatky z iného mesta vo forme tematického parku pre deti. 

V roku 2021 bolo odovzdané do užívania v rámci tejto siete parkov ihrisko v družobnom meste Oroszlány, ktoré je replikou Šalianskeho renesačného kaštieľa. Park nájdete na adrese:  Mészáros Lajos utca, 2840 Oroszlány, Maďarsko.

 

Renesančný kaštieľ v Šali nájdete na ul. P. Pázmáňa 27, momentálne v ňom sídli pracovisko štátneho archívu.


 
Jeho história sa začala písať v roku 1598, kedy premiestnili do Šale tri triedy jezuitského kolégia z Kláštora pod Znievom, následne v roku 1604 sa začalo s výstavbou novej budovy kolégia. Budova bola dokončená okolo roku 1620 až vďaka Petrovi Pázmaňovi, v tom čase už ostrihomskému arcibiskupovi, ako štvorkrídlový kaštieľ. V druhej polovici 17. storočia bol kaštieľ prebudovaný na protitureckú pevnosť, okolo ktorej bola vodná priekopa. V 18. storočí, ale aj v prvej polovici 19. storočia kaštieľ prežil niekoľko stavebných úprav. Po vzniku ČSR sem premiestnili žandársku stanicu, ale nachádzala sa tu aj škola. Po druhej svetovej vojne boli v budove núdzové byty, a hospodárske dielne. Pre archív sa budova začala využívať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Prevažná časť budovy bola v rokoch 1993 – 2008 obnovená aj s niektorými pôvodnými prvkami z obdobia renesancie a baroka. Renesanciu predstavujú okná prvého nadzemného podlažia, horné poschodie kopíruje barokový ráz. V hornej časti portálu je renesančná výzdoba, strieľne nad bránou sú pôvodné. 

Na recipročnom princípe Šaľania majú možnosť užívať tematické ihrisko postavené ako replika historickej pamiatky kláštora MAJK v Maďarsku už tretí rok. 
Tematické ihrisko v Šali sa nachádza v areáli zimného štadióna, Váhová ul. 17, Šaľa.


    

Kláštor MAJK sa nachádza v blízkosti mesta Oroszlány. Lesmi a priľahlými jazerami obklopený pustovnícky rehoľný rád, ktorý je v Európe unikátnou barokovou pamiatkou. Kláštorný komplex pozostáva zo sedemnástich pustovníckych domov, kostolnej veže a budovy kláštora. Pustovňu založil v roku 1733 József Esterházy a daroval jej 1200 akrov pôdy, spolu s jazerami a mlynmi. 

Ďalšie tematické ihrisko nájdete cestou zo Šale smerom na juh. V meste Nové Zámky bolo postavené tematické ihrisko ako replika historickej pevnosti v Nových Zámkoch, ktorá sa nezachovala.  Slávnostne bolo odovzdané do užívania 4.6.2021 a nachádza sa na Nábrežnej ul. v blízkosti hrádze. GPS súradnice: 47.97858265889779, 18.16853824614131


  


Po hrádzi zo Šale smerom na juh vás cesta povedie na tematické ihrisko v meste Kolárovo, ktoré vzniklo ako podobizeň starej pevnosti v Tate.  Stará pevnosť v Tate  - hrad v meste Tata v Maďarsku nesie architektonické prvky a historické peripetie šiestich storočí. V zámku, ktorý sa týči na brehu Starého jazera v Tate od roku 1954, sídli Múzeum Kuny Domokos, v ktorom sa v súčasnosti nachádza osem stálych a niekoľko dočasných expozícií, ktoré sa pravidelne počas roka menia. GPS súradnice: 47.91476055036595, 17.995474944785528Nachádza sa na Školskej ulici pri športovej hale, Kolárovo,  na okraji parku neďaleko hrádze a  bolo slávnostne odovzdané do užívania v roku 2021. 
Trochu bližšie k hraniciam je tematické ihrisko v meste Hurbanovo., ktoré bolo postavené ako zmenšenina banského múzea v meste Oroszlány. Ihrisko v Hurbanove stvárňujúce banské múzeum v Oroszlányi bolo slávnostne odovzdané v roku 2019 a nachádza sa vo vnútrobloku sídliska Komenského 1896/9, Hurbanovo.


  
    

Banské múzeum Oroszlány sa nachádza v bezprostrednej blízkosti kláštora Kamaldulov. Inštitúcia, obnovená vo všetkých svojich častiach, funguje od roku 2001 na šachte XX a  ukazuje návštevníkom maďarskú ťažbu uhlia druhej polovice 20. storočia. Expozícia v hlavnej budove ukazuje vznik banských závodov ťažby uhlia v meste Oroszlány, ktorá funguje od roku 1937. Vo výstavnom priestore v budove je v pôvodnom stave možné vidieť aj dispečing, banský magisterský úrad a dozorný úrad prepojené s operatívnym riadením výroby. 
Pokračujúc smerom na juh je posledný tematický park  na území Slovenska postavený v meste Komárno. Symbolizuje Komáromskú hviezdnu pevnosť a pre deti slúži od roku  2021. Tematický park nájdete na ulici Vnútorná okružná 19, Komárno – pri Termálnom kúpalisku.


Za hranicami v maďarskom meste Komárom vzniklo tematické ihrisko ako replika Komárňanskej starej a novej pevnosti. Ide o najväčšiu historickú pamiatku mesta Komárno - národnú kultúrni pamiatku "Pevnosť". Tento jedinečný objekt je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému v strednej Európe, ktorý sa rozkladá na území Slovenskej republiky a Maďarska.
Tematické ihrisko v Komárome bolo postavené v roku 2020 a nájdete ho na adrese  Jókai liget (Sport utca 42, 2900 Komárom, Maďarsko) GPS súradnice: 47.74580793655674, 18.12544160178249.Sieť ihrísk dotvára aj tematické ihrisko v meste Kisbér, ktoré bolo  postavené v roku 2021 ako zmenšenina kolárovského dreveného mostu. Krytý drevený most, ktorý vedie ponad Malý Dunaj je vďaka svojej dĺžke (86 metrov) považovaný za jeden z najdlhších celodrevených riečnych mostov v Európe. Zaujímavý nie je len most samotný ale aj jeho okolie. Tak napríklad hneď vedľa nájdete ďalší unikát, technickú pamiatku - plávajúci vodný mlyn. Vo vodnom mlyne sa nachádza Múzeum vodného mlynárstva. 
Tematické ihrisko v Kisbéri sa nachádza sa na adrese: Tópart utca 2, 2870 Kisbér Maďarsko.


Posledné tematické ihrisko sa stavia v meste Tata, kde bude postavený mlynský park pozostávajúcu z makiet nasledovných mlynov: kolárovský mlyn, mlynov v Tate (tóvárosi, öreg kalló, pötörke).

Vyberte sa za poznaním aj zábavou, či už navštívite mestá s cieľom poznávať reálne pamiatky minulosti, ktoré sa stali predlohami pri výstavbe ihrísk, alebo sa s deťmi vyberiete sa zážitkami v sieti tematických parkov, určite Vás čaká mnoho zaujímavého. Tematické parky v rámci interaktivity ponúkajú aj ďalšie informácie vo forme príbehov, ku ktorým sa dostanete cez QR kódy, ale tie najprv musia Vaše deti pohľadať počas hry na jednotlivých herných prvkoch. 

Viac informácií nájdete na www.cultplay.eu
Súvisiaci článok: https://sala.sk/clanok/navstivte-tematicke-ihriska-postavene-v-ramci-projektu-cultplay

 

www.skhu.eu

Výstavba tematických ihrísk a uskutočnila v rámci projektu s názvom

 ,, CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov,

 inovatívne použitie kultúrneho dedičstva  

realizovaného z programu cezhraničnej  spolupráce

 INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko

 

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskej únie

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Fotografie postavených ihrísk– autor článku (okrem  ihriska v Kisbéri  zdroj: www.cultplay.eu a ihriska v Oroszlány – poskytol MsÚ Oroszolány))