Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.03.2020 - 10:36  //  aktualizácia: 25.03.2020 - 10:40  //  zobrazené: 1353

Nové opatrenia MŠVVaŠ SR v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu

1. Od 30.3.2020 bude vyučovanie v školách a školských zariadeniach prerušené až do odvolania.

2. Ruší sa testovanie žiakov deviateho ročníka T9-2020.

3. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne od 15. - 30. 4. 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Rodičovskú verejnosť budeme informovať o podrobnostiach prostredníctvom našej stránky, stránky mesta Šaľa a stránok jednotlivých základných škôl.

4. Zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 30.4. - 31.5.2020 bez osobnej prítomnosti detí.  Rodičovskú verejnosť budeme informovať o podrobnostiach prostredníctvom našej stránky, stránky mesta Šaľa a stránok jednotlivých materských škôl.

5. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

6. Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda ústne maturity, by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

7. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

8. Na dištančné vzdelávanie bude slúžiť aj stránka www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

9. Prosíme rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme prosím, čo najviac spolupracovať. Informácie nájdete aj na www.sala.edupage.org

Spoločný školský úrad v Šali