Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 25.08.2020 - 15:22  //  aktualizácia: 31.08.2020 - 09:19  //  zobrazené: 905

Nová hlavná kontrolórka mesta Šaľa

Na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali sa uskutočnila voľba nového hlavného kontrolóra mesta Šaľa.  Na nasledujúcich 6 rokov pripadne táto funkcia novozvolenej hlavnej kontrolórke  Martine Bartošovičovej.

Funkciu hlavnej kontrolórky mesta Šaľa zastávala od roku 1991 Alžbeta Sedliačiková. ,,Bol to veľký prínos v mojom živote, kedy som sa naučila odolávať nielen nástrahám a prekážkam, ale aj prejaviť  zákonnosť, ktorá sa od hlavnej kontrolórky vyžaduje,“ hovorí ešte súčasná hlavná kontrolórka mesta Šaľa Alžbeta Sedliačiková.

Šalianskym poslancom sa predstavilo 7 z 10 uchádzačov. Traja uchádzači na mestské zastupiteľstvo neprišli. Poslanci však volili tajným hlasovaním hlavného kontrolóra zo všetkých 10 uchádzačov. Martina Bartošovičová získala 13 hlasov. ,, Budem sa snažiť, aby som svoju prácu vykonávala nielen dôsledne, ale aj zákonne,“ hovorí novozvolená hlavná kontrolórka mesta Šaľa, ktorá do tejto funkcie nastupuje 12. septembra 2020.

Ešte súčasnej hlavnej kontrolórke Alžbete Sedliačikovej želáme všetko dobré a prajeme, aby si užila krásne chvíle s rodinou a blízkymi. Novozvolenej hlavnej kontrolórke Martine Bartošovičovej gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov.

(DH)