Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.10.2020 - 08:16  //  aktualizácia: 16.10.2020 - 09:24  //  zobrazené: 754

Na bezpečnosť v Šali dohliadnu ďalšie kamery

Do konca roka 2020 budú v uliciach Šale v rámci projektu ,,Prevencia kriminality v Šali – 2019“ osadené nové kamery. Na stĺpoch verejného osvetlenia pribudne celkovo 8 kamier. 6 statických kamier bude inštalovaných v okrajových častiach mesta a 2 otočné kamery budú inštalované  v meste Šaľa podľa odporúčaní OR PZ v Šali a Mestskej polície v Šali. Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality dotáciou 9000 EUR. Ide o ďalšiu etapu modernizácie a rozširovania kamerového monitorovacieho systému v Šali, ktorý je prevádzkovaný už 15 rokov. Šaľa patrila medzi prvé slovenské mestá, ktoré sa zamerali na zvyšovanie bezpečnosti svojich občanov týmto opatrením situačnej prevencie, avšak neustála modernizácia a rozširovanie kamerového systému je základným predpokladom jeho účinnej pomoci pre prácu polície a prevenciu kriminality.

Nové kamery budú umiestnené do dynamických dopravných uzlov vo vzťahu k možným únikovým cestám páchateľov, ako aj na lokality s vysokou koncentráciou osôb a do dopravných ťahov mestom - malý vnútorný obchvat mesta a na miesta opakovaných trestných činov, či priestupkov. Toto prispeje nielen k rýchlejšiemu objasneniu protizákonných skutkov, ale aj k prevencii vzniku takýchto aktivít a znižovaniu ich počtu, pretože základným cieľom je prevenciou kriminality vytvárať predpoklady pre bezpečný život v meste a zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov okresného mesta Šaľa.

Polícia SR naposledy v roku 2017 zverejnila štatistiku najbezpečnejších a najnebezpečnejších miest na Slovensku. Šaľa sa vtedy zaradila medzi mestá s najmenším počtom násilných trestných činov. Pevne veríme, že si tento trend aj vďaka modernizácii a rozširovaniu kamerového systému zachováme aj naďalej.

Nové kamery budú osadené v týchto lokalitách:

6x statická kamera:     1. Diakovská cesta – smer: železničné priecestie

                                   2. pred políciou Ul. SNP – smer: križovatka SNP a Kráľovská ulica

                                   3. vjazd od Galanty – smer: Kráľovská ulica

                                   4. výjazdy do Galanty

                                   5. Slnečná ulica (2 statické kamery)

2x otočná kamera:      1. križovatka ulíc Hlavná a Vlčanská

                                   2. križovatka ulíc Dolná a Pázmaňa

 „Projekt bol finančne podporený

Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra -  Okresného úradu Nitra  na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na základe  uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.