Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:17  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:18  //  zobrazené: 1104

Na aké pracovné pozície boli vyhlásené výberové konania v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 na všetkých organizačných útvaroch Mestského úradu Šaľa

číslo: I5/2021

Požadované informácie citujeme:

 

 1. „Na aké pracovné pozície boli vyhlásené výberové konania v období od 01. 01. 2018
  do 31. 12. 2018 na všetkých organizačných útvaroch Mestského úradu Šaľa“?

 

 1. Má mesto Šaľa uzatvorenú zmluvu (zmluvy) s externým subjektom týkajúcu sa poskytovania právnych služieb? Ak áno, s akým subjektom, na základe akej zmluvy a v akom období?“.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Mesto Šaľa vyhlásilo v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 výberové konania na pracovné pozície organizačných útvarov Mestského úradu Šaľa:
 • právnik,
 • referent správca nehnuteľnosti (cintorín),
 • referent (vedúci kina) – Mestské kultúrne stredisko Šaľa,
 • upratovačka, vrátnik (budova na Dolnej ulici).

 

 1. Mesto Šaľa má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátom
  Mgr. Milanom Vallom, Vajnorská 43, 831 03  Bratislava, na základe Zmluvy
  o poskytovaní právnych služieb č. 373/2016, uzatvorenú dňa 13. 06. 2016, na dobu neurčitú.