Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 30.11.2020 - 09:23  //  aktualizácia: 15.12.2020 - 08:30  //  zobrazené: 535

Mesto Šaľa vynovilo vstup do kaštieľa

Obnova vstupu do renesančného kaštieľa v meste Šaľa bola spolufinancovaná na základe grantovej zmluvy z finančných prostriedkov poskytnutých Občianskym združením JUVAMEN v sume 5000 EUR.

Vchod do kaštieľa bol v podobe dreveného mostíka vybudovaný v roku 2013 v rámci projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny – Šaľa, avšak už bolo potrebné najmä povrchovú časť mostíka tohto vstupu obnoviť, nakoľko sa na ňom podpísali aj poveternostné podmienky a povrchové drevo, z ktorého bol vyhotovený pochôdzny vstup, bol už v zlom technickom stave, vylamovali sa časti lát, drobilo sa vplyvom vlhkosti, na čo upozorňoval aj riaditeľ archívu.

Nový povrch vstupu bol vybudovaný po demontáži starého poškodeného dreveného povrchu  a po ošetrení spodnej časti drevenej konštrukcie protiplesňovým prípravkom, po odizolovaní, čo má ochrániť do budúcna spodné konštrukcie mostíka, na novú hliníkovú podkonštrukciu. 

Kaštieľ je jednou z najvýznamnejších pamiatok na území mesta. Jeho história siaha do druhej polovice 16. až prvej polovice 17. storočia. Vznikol ako verná kópia renesančného zámku rodu Thurzovcov v Bytči, pričom svoj renesančný vzhľad a podobnosť s Bytčianskym si zachoval dodnes. Budova v priebehu svojho vývoja slúžila na rôzne účely (sídlila v nej napr. aj četnícka stanica) v súčasnosti v objekte sídli Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Šaľa. Je to národná kultúrna pamiatka.