Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.11.2020 - 09:52  //  aktualizácia: 18.11.2020 - 10:09  //  zobrazené: 521

Mesto Šaľa plánuje zrealizovať projekt s názvom ,,Bicyklujme sa spoločne bezpečne“

V rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov) plánuje mesto Šaľa realizáciu projektu s názvom ,,Bicyklujeme sa spoločne bezpečne/ Kerékpározzunk együtt biztonságosan.“ Samospráva na ňom spolupracuje s partnerským mestom Oroszlány v Maďarsku.

Projekt má za cieľ propagovať cyklistiku a už od skorého veku rozvíjať u detí prístup k bezpečnosti na cestách prostredníctvom teoretického a praktického výcviku. Aktivity tohto projektu zahŕňajú rôzne školenia a workshopy pre učiteľov základných škôl. V rámci toho vznikne spoločný vzdelávací materiál o bezpečnosti na bicykli, ktorý bude obsahovať aj osobitosti dopravných pravidiel Maďarska aj Slovenska. Vzdelávací materiál sa použije pri vzdelávaní žiakov základných škôl a zorganizujú sa spoločné cyklistické výlety v okolí mesta Šaľa a mesta Oroszlány a súťaže, kde deti ukážu, čo všetko sa o bezpečnosti naučili.

Pri prehlbovaní teoretických vedomostí napomôže získanie prenosného dopravného ihriska použiteľného v interiéri aj exteriéri, ktoré je možné poskladať a meniť na prezentovanie požadovaných dopravných situácií aj za pomoci dopravných značiek a iných prostriedkov. Dopravné ihrisko bude obsahovať modelované prvky dopravnej infraštruktúry cestnej premávky, ktoré sa v Šali nachádzajú. Súčasťou bude aj zaobstaranie bicyklov, cyklistických prílb, reflexných viest pre 10 užívateľov ihriska v každej krajine a reflexných náramkov.

Výzvu na predkladanie žiadosti o finančnú podporu pre malé projekty v pohraničnom regióne vyhlásili Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja medzi mestom Šaľa a Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným bola uzatvorená 3.11.2020 a následne zverejnená na stránke EZÚS, čím sa aktivity projektu môžu začať. Obmedzenia kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 však môžu skomplikovať priebeh celého projektu, najmä plánovaných spoločných cezhraničných aktivít, nakoľko od 1. septembra 2020 stále platí zákaz vstupu do Maďarska iným ako maďarským občanom. Mesto Šaľa urobí všetko preto, aby sa projekt zrealizoval podľa stanoveného plánu.

Obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.skhu.eu

 www.rdvegtc-spf.eu