Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 29.04.2021 - 13:08  //  aktualizácia: 29.04.2021 - 13:11  //  zobrazené: 938

Mesto Šaľa a problémová štátna cesta I/75

Dňa 29. apríla 2021 sa s časovým oneskorením z dôvodu nepodpísania zmluvy medzi správcom komunikácie Slovenskou správou ciest a dodávateľom začalo s rekonštrukčnými prácami mestskej časti Veča na štátnej ceste I/75. Už pri riešení povoľovania dočasného dopravného značenia počas prác bol správca (SSC) zo strany mesta a príslušného dopravného inžiniera upozorňovaný, že sa jedná o vysoko frekventovaný úsek a akékoľvek aj menšie zdržanie cestnej premávky spôsobí niekoľko hodinový kolaps dopravy. Riešením bolo aj úplné uzavretie, s čím mesto nesúhlasilo.

Podľa informácií od dodávateľa prác budú práce prebiehať nasledovne:

  • frézovanie vozovky najneskôr do 4. mája 2021,
  • pokládka novej asfaltovej vrstvy do 13. mája 2021,
  • následné zálievky budú trvať jeden deň s minimálnym obmedzením dopravy.

Uvedené dátumy sú informačné, môže ich ovplyvniť nepriaznivé počasie alebo iná nepredvídaná udalosť. Práce prebiehajú každý deň vrátane víkendov.

Práce budú prebiehať aj na kruhovej križovatke a podľa informácií sa vymení len asfaltový povrch. Vnútorný kruh (prstenec z betónovej dlažby) v kruhovej križovatke a jeho oprava nebola schválená zo strany dodávateľa v týchto prácach. Podľa dostupných informácií bude opravovaný v ďalšom termíne, čo mesto neteší, keďže každá takáto oprava si vyžiada opäť ďalšie dopravné zápchy, možno už o mesiac od ukončenia tejto opravy.

Napriek tomu, že na tieto práce mesto nemá žiadny dosah, hneď ráno po zvážení situácie požiadalo dopravnú políciu o súčinnosť pri riadení premávky. Chceli by sme požiadať občanov o trpezlivosť počas prejazdu cez mesto a zároveň apelujeme na dopravcov, ak majú možnosť sa vyhnúť nášmu mestu, aby zvážili inú trasu.

(DH)