Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.01.2019 - 11:30  //  aktualizácia: 11.01.2019 - 14:08  //  zobrazené: 494

„Máme záujem zlepšiť odpadové hospodárstvo“

Nevyvezené odpady, preplnené kontajnery a nejasnosti okolo separovaného zberu odpadu – tieto témy rezonovali v Šali počas uplynulých týždňov. Vedeniu mesta nie je táto problematika ľahostajná, preto iniciovalo stretnutie s vedením spoločnosti, ktorá vývoz odpadu zabezpečuje. Zo stretnutia vzišlo niekoľko návrhov na zlepšenie, ktoré veríme, že v praxi pocítia aj obyvatelia.

Primátor Šale Jozef Belický upozornil vedenie spoločnosti Envi Geos na niekoľko nedostatkov. „Počas uplynulých týždňov, najmä počas sviatkov, sme dostali množstvo podnetov, či už cez sociálnu sieť, ale aj osobne či telefonicky. Ľudia sú nespokojní. Musíme nájsť riešenie na to, aby to bolo lepšie,“ hovorí primátor. Konateľ spoločnosti Envi Geos, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu v našom meste, reagoval, že príčin nedostatkov je niekoľko, no postupne ich odstraňujú.  

Konateľ zdôrazňuje, že technické problémy, ktoré pár razy znemožnili včasný vývoz, už odstránili. Zakúpili náhradné vozidlo. Uznávajú však, že v niektorých prípadoch pochybil zamestnanec. Aj tento problém riešia. „Ľudský faktor je nadradený tomu technickému. Nedávno sme mali skúsenosť so zamestnancom, ktorý tri stojiská v meste nevyviezol „len tak“. Akonáhle sme sa to dozvedeli, dostal výpoveď,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Štefan Sklenár. Primátor požiadal spoločnosť aj o to, aby zamestnanci po vyprázdnení kontajnerov stojisko aj riadne vyčistili, pozametali.

Zhodli sa však na tom, že čistejšie okolie musia chcieť aj samotní obyvatelia. Prax ukázala niekoľko príkladov, kedy obyvatelia položili vreco s odpadom mimo kontajnera, hoci ten bol poloprázdny. „Je to o zodpovednosti ľudí. Mnohokrát to nevieme pochopiť, prečo nevloží odpad do kontajnera, ktorý tú možnosť poskytuje,“ nechápavo krúti hlavou konateľ spoločnosti.

Problémom sú aj veľkorozmerné odpady, ktoré sa denne objavujú pri polopodzemných, aj klasických kontajneroch v meste. Na „legálne“ odstránenie tohto nedostatku by bola potrebná väčšia disciplinovanosť obyvateľov, ktorí majú 6 dní v týždni k dispozícii zberný dvor, kde môžu veľkorozmerný odpad odovzdať bezplatne. Pri každom stojisku vo Veči je aj veľká informačná tabuľa s pravidlami nakladania s komunálnymi odpadmi v meste.

 

UČÍME SA POUŽÍVAŤ POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY

Vo Veči sa krátko pred sviatkami osadili polopodzemné kontajnery. Hoci je ich celková kapacita vyššia ako mali staré kontajnery, nápor počas sviatkov sa odrazil na ich preplnenosti.

Väčšina zo 17-tich stojísk dnes pôsobí esteticky, nedostatočná kapacita sa javí len v dvoch lokalitách. V týchto prípadoch pristúpi mesto a spoločnosť k riešeniu. „Celkový objem toho, čo sú schopné tieto kontajnery prijať sa zvýšil o 50 bývalých kontajnerov, čiže o 50-tisíc litrov. Napriek tomu, najmä tým rozložením stojísk, mohlo dôjsť k tomu, že niekde ich treba viac. Týka sa to dvoch stojísk - na uliciach Hollého pri výmennej stanici a na Nitrianskej ulici pridáme po jednom kontajneri na komunálny odpad. Osadia sa na jar, akonáhle to počasie dovolí.“ hovorí primátor.

Sú tu ďalšie veci, s ktorými sa ľudia zoznamujú a zvykajú si naň. Viackrát mali pocit, že sa kontajnery rýchlo zaplnili. Nové vrecia však treba len „rozchodiť“. „Tie vrecia v kontajneroch sú ešte nové, trochu stuhnuté, preto treba trochu potlačiť smeti na vrchu a oni sa jednoducho prepadnú,“ vysvetľuje primátor svoju vlastnú skúsenosť. Riaditeľ dodáva, že v tomto čase sa dolaďuje aj aplikácia, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia sledovať naplnenosť kontajnerov vo Veči. „Kontajner vykazuje, že je naplnený, prídeme na miesto a nie je tomu tak. Dôvodom je aj spomínané nové vrece,“ hovorí.

Systém polopodzemných kontajnerov chce mesto zaviesť aj v ostatnej časti mesta, budovať sa budú postupne na etapy.

 

SEPAROVAŤ MÁ ZMYSEL

„Krúžia tu všelijaké mýty, že aj tak sa to sype na jedno miesto. To jednoducho nie je pravda. V tomto je spoločnosť Envi Geos naozaj nevinne. Hlavným programovým zacielením spoločnosti je práve triedenie odpadu,“ reagoval primátor na niektoré podnety na sociálnej sieti. Konateľ spoločnosti Štefan Sklenár tvrdí, že v tomto smere zlyháva najmä ľudský faktor - obyvatelia. Spoločnosť je totiž jediná na Slovensku, ktorá má vlastnú triediacu linku na plasty. To znamená, že je jej cieľom zhodnocovať separáty v čo najvyššej miere. „Mohlo sa stať, že občan postrehol, že zbierajú plasty do takého istého auta. Lebo aj plasty, aj komunál sa zbiera takým istým vozidlom, len v iný deň,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti možný pôvod nedorozumenia.

Podľa spoločnosti Envi Geos Šaľania separujú len na 10%, čo je hlboko pod priemerom Európy. „Krajiny, ktoré obdivujeme ako moderné, sa vyznačujú čistotou, aj separovaním. Je to v ľuďoch, vedia, že to má význam. Kto si toto neuvedomuje, nahádže všetko do komunálu a jedného dňa bude platiť za vývoz odpadu možno viac,“ dodáva primátor.

Sklo sa dodatočne triediť na triediacej linke z bezpečnostných dôvodov nesmie. Na triediacu linku sa dostáva väčšinou plast. „Triediaca linka pozostáva z toho, že na pohyblivom páse prechádza separovaný zber, manuálne sa z neho vyťahujú komodity, ktoré sú predmetom toho separovania. Znečistenie toho separátu predstavuje ďalšie čistenie a následne ďalší odpad,“ hovorí konateľ a dodáva, že zamestnanec, ktorý realizuje zber z kontajnerov,  musí posúdiť, či je separát natoľko znečistený, že ho vyvezie ako komunálny. Niekedy však ťažko posúdiť, aký je skutočný obsah kontajnerov. „Častokrát sa dozvieme, v akom stave je ten separát, až priamo na triediacej linke. Znečistenie väčšinou dosahuje až 30-40%,“ vysvetľuje riaditeľ. Tieto čísla sa blížia k hranici toho, kedy už má byť podľa zákona separát vyvezený ako komunálny odpad.

 

RIEŠME PROBLÉMY SPOLU „POD JEDNOU STRECHOU“

Jedným z výstupov stretnutia je aj založenie novej skupiny na sociálnej sieti, ktorá sa bude zameriavať len na problematiku odpadového hospodárstva v našom meste. Fungovať bude pod skupinou Mesto Šaľa. Ľudia tu nájdu užitočné informácie, zároveň ich vyzývame, aby sem pridávali svoje podnety, otázky, aj fotografie z jednotlivých problémov, či priamo aj zo stojísk. Cieľom skupiny je podnety mať „pod jednou strechou“ a nemať ich roztrúsené po virtuálnom svete. Skupinu bude sledovať aj kompetentná osoba priamo zo spoločnosti Envi Geos. Zrýchli sa tak ich riešenie. Pridajte sa do skupiny na Facebooku s názvom Mesto Šaľa – všetko o odpadoch. Na Facebooku nájdete skupinu už od 11.1.2019.

 

(ek)