Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.01.2022 - 11:51  //  aktualizácia: 13.01.2022 - 22:56  //  zobrazené: 503

Majitelia permanentiek dostali list

Plaváreň Duslo zatvorilo svoje brány v apríli 2019 pre nevyhovujúci technický stav strechy. Ľudia, ktorí mali zakúpené permanentky a tie už nemohli využiť, sa dožadovali vrátenia svojich financií. Hodnoty vstupov sú od 1 eura do približne 130 eur. Mesto chcelo v riešení problému pomôcť, okolnosti a zákon to však nedovoľujú.

Po zatvorení plavárne chcelo mesto majiteľom permanentiek pomôcť a na základe uznesenia mestského zastupiteľstva im ich nevyužité vstupy do plavárne aj preplatiť. Mesto malo jedinú možnosť, a to poslať financie určené na vyplatenie permanentiek organizácii, ktorá ich predala, čiže záujmovému združeniu právnických osôb Aquasport. Hoci na to mesto vyčlenilo aj financie, peniaze sa k majiteľom nemohli dostať. Združenie totiž bolo v tom čase už v exekúcii, o čom mesto nemalo vedomosť. Mesto má preto zviazané ruky a hoci chcelo majiteľom permanentiek pomôcť, zákon jednoducho nepustí. Majitelia si musia vymáhať preplatenie svojich permanentiek sami. Aj mesto je v celom tomto procese len „sledovateľom“. Práve vďaka tomu, že prípad sledujeme, sme registrovali informáciu, že na združenie bol vyhlásený konkurz a Okresný súd Trnava vyzval veriteľov, ktorými sú aj majitelia permanentiek, aby svoje pohľadávky prihlásili do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Konkurz bol vyhlásený 28. decembra 2021, odkedy plynie 45-dňová lehota na podanie si prihlášok. „Vzhľadom na skutočnosť, že pohľadávku si môže uplatniť iba veriteľ, z tohto dôvodu Vám zasielame späť Vašu permanentku, pretože je nevyhnutné, aby ste si svoju pohľadávku uplatnili v predpísanej forme a v ustanovenej lehote u správcu Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Pekárska 14, Trnava 917 01, zapísaný v zozname správcov pod č. S 1639 a na Okresnom súde Trnava,“ píše mesto v liste, ktorý v týchto dňoch dostanú do svojich schránok majitelia permanentiek, ktorí požiadali o preplatenie. Prihlášku na prihlásenie sa do konkurzu nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2005/665/20210101_3276486-2.pdf

Permanentky doručili mestskému úradu ich majitelia ešte v roku 2020, kedy sa mesto rozhodlo permanentky preplatiť. Vyčlenilo na to aj financie, avšak po zistení, že je združenie v exekúcii, nebolo možné preplatenie permanentiek cez účet Aquasportu. Inú možnosť však žiaľ, zákon mestu neumožňuje. V zmysle hospodárenia s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách mesto Šaľa nemôže preplácať permanentky priamo držiteľom. Z dôvodu, aby sme majiteľov permanentiek neukrátili o možnosť prihlásiť sa do konkurzu, sme im ich permanentky poslali naspäť spolu s informáciou, ako sa môžu prihlásiť do konkurzu. Viacerí sa pýtajú, akú má hodnotu ich permanentka. Na základe žiadosti nám bol v roku 2020 doručený zoznam vydaných permanentiek, nie pri každom však bola uvedená ich hodnota. 

Tento proces nemá súvis s opravou strechy plavárne, ktorá dostala zelenú od mestských poslancov na decembrovom zasadnutí vo forme schválenia dofinancovania. V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony, ktoré priamo súvisia s prácami a rekonštrukcia sa rozbieha, o konkrétnostiach budeme informovať.

 

(ek)