Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.05.2016 - 09:15  //  aktualizácia: 02.05.2016 - 09:20  //  zobrazené: 1709

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa
bude konať 16. mája 2016 ( pondelok ) o 16,00 h v budove domu kultúry.

 


Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých opatrení
 3. Schválené dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2016
 4. Návrhy dohôd s partnerskými mestami – Ing. E. Vargová
 5. Propagácia mesta – obsahové zameranie, formy a metódy - zást. MsKS, ref. MsÚ
 6. Šalianske slávnosti 2016 – zást. MsKS
 7. Divadelná prehliadka Zlatá priadka – zást. MsKS
 8. Organizácia MDD – zást. MsKS, Mgr. Demková za CVČ
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Ukončenie


Prizvaní:

 • Ing. Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Vargová, ref. MsÚ
 • Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ