Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:11  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:11  //  zobrazené: 1161

Koľko peňazí dostala z rozpočtu mesta Šaľa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej ÚNSS) príp. jej miestna organizácia po rokoch za posledných 10 rokov počítajúc od roku 2010 po súčasnosť ( rok 2020)?

číslo: I49/2020

Požadované informácie:

  1. Koľko peňazí dostala z rozpočtu mesta Šaľa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej ÚNSS) príp. jej miestna organizácia po rokoch za posledných 10 rokov počítajúc od roku 2010 po súčasnosť ( rok 2020)?
  2. Koľko peňazí bolo schválené, je počítané pre vyčlenenie, na budúci rok 2021 z rozpočtu mesta Šaľa pre činnosť ÚNSS (miestnej organizácie)?
  3. Koľko peňazí prispelo mesto Šaľa do verejnej zbierky Biela pastelka vyhlásenej zo strany ÚNSS za posledných 10 rokov počítajúc od roku 2010 po súčasnosť (rok 2020)?
  4. Prispelo (pomohlo) mesto Šaľa pre chod alebo činnosť ÚNSS (miestnej organizácie) inou formou než peňažným príspevkom (darom) niekedy za posledných 10 rokov počítajúc od roku 2010 po súčasnosť rok 2020)? Ak áno, dovoľujem si požiadať akou formou, akými predmetmi (vecami) apod.

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. V rokoch  2010 - 2013 neboli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta. V roku 2014 a 2015  ÚNSS, ZO Šaľa nežiadala o dotáciu z rozpočtu mesta Šaľa, a preto im dotácia nebola poskytnutá.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 60 Šaľa dostala od mesta Šaľa z rozpočtu mesta dotáciu pre oblasť športu:

 

-     rok 2016: 200,00 Eur - na spoločensko-športového podujatie členov v areáli kúpaliska vo Veľkom Mederi za účelom rozvíjania športovej aktivity – plávania - na úhradu nákladov spojených s dopravou a vstupného do areálu vo Veľkom Mederi
 

-    rok 2017: 140,00 Eur – na pokrytie nákladov spojených s účasťou členov klubu na 12. ročníku kolkárskeho turnaja v Šali – na úhradu nákladov spojených s občerstvením, nákupom pohárov pre víťazov a prenájmom kolkárskych dráh

 

-    rok 2018: 200,00 Eur - na rekondično-liečebný pobyt v Dunajskej Strede - na úhradu nákladov spojených s dopravou a vstupných poplatkov

 

-     rok 2019: 200,00 Eur - na rekondično-liečebný pobytu v Maďarsku - na úhradu nákladov spojených s dopravou a vstupných poplatkov

V roku 2020 mesto neposkytlo žiadne dotácie z dôvodu epidemiologickej situácie.

 

  1. V rozpočte mesta Šaľa na rok 2021 boli finančné prostriedky na dotácie Mestským zastupiteľstvom v Šali schválené. V prípade, že ÚNSS, ZO Šaľa bude žiadať dotáciu z rozpočtu mesta Šaľa, je potrebné tak urobiť formou žiadosti na základe Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií č. 2/2020.
  2. Do verejnej zbierky Biela pastelka z rozpočtu mesta neboli poskytnuté finančné prostriedky.
  3. V prípade, že ÚNSS, ZO Šaľa organizovala pre svojich členov športové popoludnie, týka sa to hlavne kolkárskych turnajov v Mestskej športovej kolkárni v Šali, tieto priestory im boli mestom poskytované zdarma.

       Rok 2020 – podpora únie pri organizácii kolkárskeho turnaja dňa  09. 07. 2020  –
       zabezpečenie diplomov a nákup pohárov pre víťazov vo výške 24,25 Eur.