Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 19.10.2021 - 11:25  //  aktualizácia: 19.10.2021 - 11:30  //  zobrazené: 446

Jesenné upratovanie v mestských častiach

Nech sa páči, tu nájdete rozpis, kde všade budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na jesenné upratovanie v mestských častiach Veča, Hetmíň, Kilíč. 

 

J E S E N N É     U P R A T O V A N I E     2021

 

Mestská časť Veča – od 22. októbra – do 24. októbra 2021.

 

 1. Komenského od Nitrianskej
 2. Komenského – pri kotolni
 3. Cintorínska - Hollého
 4. Slnečná – oproti novému kostolu
 5. Nitrianska pri novinovom stánku
 6. Fr. Kráľa
 7. Fr. Kráľa – stred ulice pri RD
 8. Fr. Kráľa – koniec ulice pri garážach
 9. Koniec Hollého pri škole
 10. Narcisová
 11. Bernolákova oproti 4 – bytovke ZŠ
 12. Nivy – pri SOUCH
 13. Dlhoveská – na konci ulice vpravo
 14. Nitrianska – oproti ČS Extrabenz (slepá ulica)
 15. Trnovecká pri trafostanici
 16. Jilemnického
 17. Hliník – na konci slepej ulice
 18. -19. Hospodárska + Lužná

 

Mestská časť Hetméň a Kilič od 22.10. – do 24.10.2021

       

V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať po naplnení.

 

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,

ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD, PNEUMATIKY   A NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU  !!!

  

 

PRI UKLADANÍ ODPADU DO KONTAJNEROV PLATIA HYGIENICKÉ OPATRENIA.

 

 

NEUKLADAJTE ODPAD VEDĽA KONTAJNEROV, VYČKAJTE NA DOVEZENIE PRÁZDNEHO KONTAJNERA. KONTAJNERY SA BUDÚ VYPRÁZDŇOVAŤ PRIEBEŽNE POČAS CELEJ DOBY TERMÍNOV UPRATOVANIA (V PIATOK, SOBOTU AJ V NEDEĽU).

 

Bližšie informácie na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činnosti MsÚ Šaľa, tel. č. 0918248690