Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 27.10.2014 - 14:37  //  aktualizácia: 27.10.2014 - 14:38  //  zobrazené: 506

Inovácia výučby v materských školách

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa v spolupráci so Spoločným školským úradom Šaľa zorganizovali pre učiteľky materských škôl exkurziu do Bratislavy - Materskej školy Iljušinova 1, centra Atlantis a Waldorfskej školy. Cieľom exkurzie bolo získať nové poznatky, skúsenosti, námety do pedagogickej praxe učiteliek materských škôl.

Metodický deň v Materskej škole Iľjušinova 1, Bratislava – Petržalka s názvom Implementácia digitálnych technológií do výučby, prebiehal v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB. Úžasného dopoludnia sa zúčastnila delegátka z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu v Petržalke, odborný zamestnanec oddelenia OŠKaŠ, predsedníčka SPV pre región Šaľa, hostia z MŠ z Čiech, riaditeľky a učiteľky MŠ zo šalianskeho a bratislavského regiónu.

S úsmevom na tvári nás privítala pani riaditeľka MŠ Iľjušinovej PaedDr. Mária Králiková, ktorá nám predstavila a priblížila materskú školu. Následne sme mali možnosť prechádzať triedami a sledovať edukačný proces. Deti obsluhovali interaktívnu tabuľu, samostatne riešili edukačné programy (Krok za krokom, Výlety šaša Tomáša...), skypovali s deťmi z MŠ „Srdíčko“ z Pardubíc a s deťmi z MŠ Švantnerová, využívali digitálny mikroskop, digitálny fotoaparát, tablet, notebook. Pozorovali sme veľa zaujímavých aktivít v kútikoch, ktoré boli pre deti atraktívnym zdrojom učenia sa. Pani učiteľky s ochotou odpovedali na naše otázky, diskutovali o edukačných hrách, inovatívnych edukačných stratégiách, ktoré v praxi využívajú. Na záver PaedDr. Mária Králiková zúčastneným predstavila metodickú príručku s názvom Škôlka hrou, ktorá prináša podporu pre efektívne využitie digitálnych zariadení a edukačných softvérov vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Mgr. Barbora Schillerová priblížila národný program “Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, kde mali materské školy na Slovensku možnosť získať set digitálnych zariadení pozostávajúcich z interaktívnej tabule, notebooku a farebnej tlačiarne. Taktiež zdôraznila, že nezisková organizácia EDULAB bude spolupracovať so všetkými  MŠ, ktoré sa zaregistrujú v zmysle formulára, ktoré obdržala každá MŠ na Slovensku. EDULAB bezplatne poskytne pedagógom MŠ školenia rôzneho charakteru, didaktický materiál pre aplikačnú prax MŠ a mnoho iných možností. Strávené dopoludnie v materskej škole v nás zanechalo množstvo pozitívnych skúseností a podnetov pre našu pedagogickú prax.

Návšteva Atlantis centra, bola zameraná na oboznámenie sa s vystavovanými exponátmi, ponúkanými programami pre deti predškolského veku. Možnosť vyskúšať si exponáty a prezrieť si priestory vedecko-zábavného centra, je pre učiteľku uľahčením pri prípadnom organizačnom zabezpečovaní výletu s deťmi. Presvedčili sme sa, že Atlantis centrum predkladá vedu deťom hravým, zábavným spôsobom.

Waldorfská škola bola našou poslednou zastávkou, kde sme mali možnosť prezrieť si triedy, priestory školy. Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Šebová nám poskytla informácie o Waldorfskej pedagogike, priblížila organizáciu vyučovania, hlavného vyučovania „epochy“. Prizvaná pani učiteľka z klubu Jablonka (výchova detí podľa princípov waldorfskej pedagogiky), nám predstavila denný režim v klube a prezentovala proces výučby. Poukázala na dôležitosť vytvorenia domáceho prostredia, kedy deti pomáhajú pri domácich prácach, napríklad pri príprave raňajok, prácach v záhrade, v dielničke, upratovaní a podobne.

Pani učiteľky materských škôl preukázali účasťou na exkurzii svoju zodpovednosť za výučbu našich najmenších. Záujem neustále prinášať do pedagogickej praxe nové, efektívne nápady, podnety, informácie sú ukazovateľom toho, že deti sú pre nás najdôležitejšie.

PaedDr. Žaneta Gužíková
Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa