Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.04.2021 - 07:30  //  aktualizácia: 07.04.2021 - 07:52  //  zobrazené: 239

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Aktuálna pandemická situácia vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov. V súčasnej dobe sú preto dostupné informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch/klientskych centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

V Nitrianskom kraji informačná kancelária sídli na ulici Štefánikova 69 v Nitre. Jej zamestnancov je možné kontaktovať telefonicky na čísle 037/65 49 324, emailom na všeobecnej adrese pomocobetiam@minv.sk, poštou alebo osobne na vyššie uvedenej adrese v čase otváracích hodín klientskeho centra. Klientom sú tiež k dispozícii bezplatné konzultácie prostredníctvom online chatovej poradne dostupnej na stránke https://prevenciakriminality.sk/ v pravom spodnom rohu. Všetky informácie a kontakty sú dostupné na web stránke https://prevenciakriminality.sk/. Doplnkové informácie môžete nájsť aj na facebooku Prevencia kriminality.

Informačné kancelárie vznikli v rámci Národného projektu s názvom ,,Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“ ktorý je realizovaný v rámci operačného programu Efektívna verejná správa s finančnou podporou z Európskeho sociálneho fondu.

Ministerstvo vnútra SR