Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.04.2021 - 13:02  //  aktualizácia: 01.04.2021 - 13:07  //  zobrazené: 889

Diskusia s Andrejom Doležalom o obchvate Šale

31. marca 2021 navštívil Šaľu minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, ktorý spolu s generálnou riaditeľkou SSC Martinou Tvrdoňovou a štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslavom Kmeťom, prišli mesto informovať o aktuálnom stave šalianskeho obchvatu. Stretnutia sa zúčastnilo vedenie mesta a šalianski poslanci, ktorí s ministrom diskutovali o možnostiach, ako čo najrýchlejšie urýchliť celý proces výstavby obchvatu.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal prišiel do Šale s jednoznačným návrhom, a to zrušiť verejné obstarávanie a začať úplne nanovo s celým projektom. Problémom je, že do dnešného dňa ešte stále nie je právoplatné stavebné povolenie na úsek 0 až 3 kilometre. ,,Nemôžeme začať realizovať stavbu od 3 do 12 kilometrov, keďže projekt je vo verejnom obstarávaní ako celok. Momentálne tak hľadáme tú najlepšiu alternatívu, aby sa začal obchvat stavať čo najskôr,“ vyjadril sa minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. S návrhom ministra, aby sa zrušilo verejné obstarávanie a začalo opäť od začiatku poslanci nesúhlasili. To viedlo k vážnej diskusii medzi ministrom Andrejom Doležalom, generálnou riaditeľkou Slovenskej správy ciest Martinou Tvrdoňovou a šalianskymi poslancami. Poslanec Mestského zastupiteľstva v Šali Marián Krištof a ďalší poslanci bojovali za Šaľu a trvali na tom, aby ako prvá bola preferovaná pôvodná alternatíva, teda vyhlásenie víťaza a realizovanie stavby a aby sa k riešeniu ministra dopravy a výstavby SR pristúpilo, až po vyčerpaní všetkých možností. Výsledkom celej diskusie nakoniec bolo, že minister pristúpil k tomu, aby sa pokračovalo v pôvodnom pláne s tým, že si to bude vyžadovať súčinnosť štátnych orgánov aj samosprávy.

Ďalšie kroky sú momentálne také, že štát aj mesto sa pokúsia do troch mesiacov napomôcť k tomu, aby bolo získané stavebné povolenie na úsek 0 až 3 kilometre. Slovenská správa ciest potom môže vyhlásiť víťaza verejného obstarávania a podľa slov ministra môže byť obchvat financovaný z pôvodných zdrojov. Ak sa nepodarí získať stavebné povolenie na úsek 0 až 3 kilometre, musí byť vyhlásené nové verejné obstarávanie. Projekt by bol rozdelený na dve časti tak, aby sa samostatne stavala tá časť, ktorá už má vydané stavebné povolenie a samostatne by sa potom súťažila tá časť, ktorá v tejto chvíli nemá stavebné povolenie. ,,Treba skoordinovať štátne orgány v tom, aby sme tu nečakali mesiace na vydanie nejakých stanovísk. Pokúsime sa sprostredkovať kontakt s vlastníkom územia, ktorý zdržiava proces a pokúsime sa hľadať riešenie, aby sa uvoľnil proces vydávania stavebného povolenia. Do dnešnej chvíle mesto neustále robilo všetko preto, aby sa už obchvat začal stavať. Tak ako sú rozhorčení občania, tak aj my, a preto si stojíme za tým, aby sa urobilo ešte teraz všetko preto, nech je vydané právoplatné stavebné povolenie aj na úsek 0 až 3 kilometre,“ povedal primátor Šale Jozef Belický.

Andrej Doležal sa s vedením mesta Šaľa stretne opäť 30. júna 2021, kedy sa rozhodne, či sa pôjde podľa pôvodného plánu, alebo podľa nového, v závislosti od toho, či sa do 30. júna podarí získať právoplatné stavebné povolenie na úsek 0 až 3 kilometre.

(DH)