Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 05.10.2022 - 08:17  //  aktualizácia: 05.10.2022 - 11:24  //  zobrazené: 511

Deň s charitou

Dňa 22. 09. 2022 sme prijali pozvanie na „Deň s charitou“ od Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorá má svoju pobočku aj v Galante. Brány nám otvorila aj Armáda spásy, v ktorej priestoroch sa akcia konala. Armádu spásy v Galante zastupuje p. mjr. Vitalie Chiriac. Za naše mesto sa podujatia zúčastnili – Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka a Tomáš Marcel, terénny sociálny pracovník.    

Nosnou témou bola „terénna sociálna práca – prečo pomáhame ľuďom v ich prirodzenom prostredí?“ a tiež témy ako „nízkoprah a nocľaháreň – prečo sa ich nemusíme báť?“ Situáciu s bezdomovectvom a prácou v teréne nám priblížil krátky film. Zaujímavé boli vstupy klientov, ktorí využívajú ich služby a boli ochotní podeliť sa s nami o svoje osobné životné príbehy. 

S kolegom sme prezentovali sociálne služby krízovej intervencie v našom meste a vymenili sme si skúsenosti z praxe.

Na obed sme si spolu s klientami pochutnali na tradičnej ukrajinskej polievke - boršč, ktorý nám pripravili ženy z Ukrajiny.       

Na záver sme si pozreli film o živote a práci Antona Srholca. Nedá mi nespomenúť krásny citát od tohto vzácneho človeka.

Citát od pána Antona Srholca

„Starý žobrák si chráni svoju chudobu ako poklad. Keby si mu daroval čokoľvek, len na chvíľu by si ho okradol o pokoj a radosť. Hneď by to speňažil a prepil, len aby nestratil pýchu svojej biedy. A tak sa nemá stavať na nohy žobrák, ktorý sám nechce chodiť.“

Trnavská arcidiecézna charita v Galante poskytuje špecializované sociálne poradenstvo päť dní v týždni rodinám a jednotlivcom, ktorým hrozí strata bývania. Pomáhajú a podporujú ľudí nájsť cestu v ich zložitej situácii. V apríli tohto roku otvorili aj vzdelávacie centrum, ktoré slúži aj odídencom z Ukrajiny. Klientom pomáhajú pri hľadaní práce, organizujú vzdelávacie kurzy, terapie a voľnočasové aktivity. 

Armáda spásy v Galante  je zborom zameraným na misiu hlavne v rómskej komunite a na službu pre deti zo znevýhodnených rodín, napriek tomu je otvorený pre každého. V zbore fungujú aj detské kluby a pre deti zo znevýhodnených rodín organizujú detské tábory. Okrem týchto aktivít pripravujú stretnutia žien, bohoslužby a pre ľudí v núdzi aj ošatenie.