Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:49  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:49  //  zobrazené: 430

Či Mesto Šaľa eviduje alebo v minulosti (najmä v roku 2014) evidovalo pohľadávku voči spoločnosti axeo, s. r. o., IČO: 44 914 636, so sídlom Námestie slobody 32, 971 01 Prievidza, zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21985/R

číslo: I12/2017

Požadované informácie:

 

  • či Mesto Šaľa eviduje alebo v minulosti (najmä v roku 2014) evidovalo pohľadávku voči spoločnosti axeo, s. r. o., IČO: 44 914 636, so sídlom Námestie slobody 32, 971 01 Prievidza, zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21985/R.

 

Sprístupnené informácie:

 

Mesto Šaľa neeviduje a ani neevidovalo pohľadávku voči uvedenej spoločnosti.