Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2021 - 11:21  //  aktualizácia: 16.12.2021 - 11:22  //  zobrazené: 1141

Chcel by som sa spýtať na možnosť dobudovania parkovacích miest na bývalom stojisku kontajnerov (L. Svobodu 1) v mestskej časti Veča

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2021

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 12. 2021,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

 

„Chcel by som sa spýtať na možnosť dobudovania parkovacích miest na bývalom stojisku kontajnerov (L. Svobodu 1) v mestskej časti Veča. S vedením mesta sme riešili na začiatku novembra 2021 možnosti dobudovania – napr. uložením zatrávňovacej dlažby. Chcem ale poprosiť aj na žiadosť občanov o zaslanie definitívnej odpovede, či je možné túto plochu využiť na parkovanie.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

 

Stanovisko referátu dopravy je zamietavé z dvoch dôvodov:

  1. Kolízia s podzemnými vedeniami (plynový uzáver.) Označník je aj na foto.
  2. Vynaloženie finančných prostriedkov by bolo neefektívne z dôvodu nulového navýšenia parkovacích miest dobudovaním k jestvujúcecj ploche.

 

Navrhujeme zostať pri pôvodnom zámere rozobratia tejto plochy a jej opätovného zatrávnenia.

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností