Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 16.09.2020 - 13:05  //  aktualizácia: 16.09.2020 - 13:07  //  zobrazené: 435

Centrum právnej pomoci v Šali

V spolupráci s mestom Šaľa bude už čoskoro na Mestskom úrade v Šali naplno fungovať konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci. Centrum bude svoje služby poskytovať vždy posledný štvrtok v mesiaci v čase od 8.30 do 14.30 hod. Navštíviť ho môžete už na budúci štvrtok 24. septembra 2020. Na konzultácie je možné sa objednávať osobne na telefónnom čísle 0650 105 100 alebo prostredníctvom rezervačného systému na web stránke www.centrumpravnejpomoci.sk. Na tejto webovej stránke nájdete aj ďalšie informácie o Centre právnej pomoci a viac sa môžete dozvedieť aj na facebookovej stránke https://www.facebook.com/centrumpravnejpomoci.sk.

Centrum právnej pomoci poskytuje komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv. Centrum pôsobí v občianskych, rodinných, pracovnoprávnych, obchodných veciach, v konaní pred súdom v správnom súdnictve, v konaní pred Ústavným súdom SR, v konaniach o oddlžení fyzických osôb, v cezhraničných sporoch i v ďalších oblastiach.

(DH)